Välkommen till SPF Seniorerna Gamla Bjereds hemsida. Här hittar du information, som du kan ha nytta av som medlem i vår förening.
           
Om du önskar bli medlem, följ länken Bli medlem.

Mötesplats Bjärred

           
Vi vill informera om att Mötesplats Bjärred, Hans Jonas väg 9, har intressanta föreläsningar dit alla seniorer är välkomna. 
      

Hela kalendariet hittar ni på kommunens hemsida.

           Information från Styrelsen

Kallelse till årsmöte
den 25 februari 2020 kl. 14.00
i Bergasalen, Bjärred. 
        

           
Handlingar som skall behandlas på årsmötet finns tillgängliga på vår hemsida och i anslutning till SPF-lokalen, Medborgarhuset, senast en vecka före mötet.
           
Eventuella motioner skall lämnas till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet - senast den 29 januari.
            
Bjärred den 13 januari 2020
         
STYRELSEN

Till alla medlemmar
          
Av dokument om GDPR framgår den policy som styrelsen har beslutat om avseende behandling av personuppgifter i enlighet med Dataskydds-förordningen GDPR
Som en konsekvens härav har styrelsen beslutat att inte trycka upp och distribuera någon medlems-förteckning då detta skulle stå i strid med den aktuella förordningen.
          
Styrelsen


Skrivelse från styrelsen till Skånetrafiken an-gående föreslagna ändringar i kollektiv-trafiken i Bjärred: 

Aktuellt


Meddelande från Resegruppen

           
MFF Museum har idag den 16/1 meddelat, att de inte kan ta emot oss den 25/2 utan har valt bort oss för ett eget arrangemang!!!
          
Vi kommer istället åka till JÄGERSRO TRAVBANA.  Där kommer en guide visa oss runt på anläggningen och efter guideturen äter vi dagens buffé-lunch i restaurangen.
          
POSTNORD BESÖKER vi som planerat!
         
Avresa från Nordmannavägen kl. 10.30 och Medborgarhuset 10.35. OBS! Ny tid!
Nytt lägre pris: 350:- kronor.
I priset ingår bussresan, guideturen på Jägersro och lunchbuffé med vatten och som tidigare besöket på PostNord”.
          
Resegruppen
 

        
Kommunala pensionärsrådet (KPR)
   
Gull-Britt Melvanius' information om aktuella frågor i KPR - Kommunala pensionärsrådet, hittar du 
här under ANSLAGATAVLA
 

Aktuella medlemsförmåner från SPF Seniorerna centralt: Medlemsförmåner.
          
Aktuella medlemsförmåner från SPF Seniorerna Skånedistriktet: Medlemsförmåner.

     Kalender

För beskrivning, se under fliken PROGRAM: 

Månadsmöte (M), Temadag (T), Resa (R),
Naturpromenad och Naturvandring (N).

                     
2010-02-10    Skånska Gästgivargårdar - start
2020-02-11    Solstrålarnas för och nackdelar för oss (T)
2020-02-25    Årsmöte (M)
2020-02-25    Studiebesök MFF Museum, PostNord (R)
         
2020-03-01    Orfeus i Underjorden, Malmö Opera (R)
2020-03-04    Naturpromenad (N)
2020-03-09    Whiskyprovning
2020-03-18    Naturvandring (N)
2020-03-24    Fozzes Jazzband (M)
2020-03-28    The Phantom of the Opera,
                       Kristianstads teater (R)
          
2020-04-01    Naturpromenad (N)
2020-04-14    Trafiksäkerhet för seniorer (T)
2020-04-15    Liten Konstrunda (R)
2020-04-15    Naturvandring (N)
2020-04-22    Rickard ovan Regnbåge,
                      Malmö Opera (R)
2020-04-28    Sixten Nordström (M)
2020-04-28    En Midsommarnattsdröm,
                       Malmö Opera (R)
2020-04-29    Naturpromenad (N)
        
2020-05-06    Naturvandring (N)
2020-05-12    Vad är sambandet mellan hörselned-
                       sättning och kognitiv prestation? (T)
2020-05-11    Spreewald med Dresden och Berlin (R)
2020-05-20    Naturpromenad (N)
2020-05-25    Kyrksilver, Skamstock, Stenansikte (R)
2020-05-26    Robert Wenglén (M)
2020-05-27    Naturvandring (N)
              
2020-06-11    Pang i bygget, Fredriksdalsteatern (R)
         
2020-07-10    Kosta, glas-hyttsill, luffarmuseum (R)
           
2020-08-24    Färöarna (R)
           
2020-09-07    Golfresa, Hooks Herrgård (R)

Bridgeresultat

Här hittar du redovising av resultat från spel inom SPF Seniorerna Gamla Bjereds bridge-grupper. Klicka på ikonen till vänster.