Välkommen till SPF Seniorerna Gamla Bjereds hemsida. Här hittar du information, som du kan ha nytta av som medlem i vår förening.
           
Om du önskar bli medlem, följ länken Bli medlem.

           Information från Styrelsen         
Efter en härlig sommar ser vi fram emot hösten då vi kan njuta av de vackra höstfärgerna som omger hos här i Bjärred. 
Hösten innebär ofta att vi tar vid med gamla aktiviteter men också att vi börjar med nya. 
För medlemmar i SPF Gamla Bjered gäller det att studera höstprogrammet noga för att välja arrangemang att delta i! 
         
Styrelsen har haft sitt första sammanträde och alla föreningens cirklar rullar på. Våra medlemsmöten är igång och vi hoppas att innehållet kommer att tilltala er. 
Senaste månadsmötet där Kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén pratade om Bjärreds Framtid och om äldreomsorgen i kommunen var – till vår stora glädje - mycket välbesökt. Det var fullsatt redan kl. 13.30 vilket innebar att en del medlemmar inte kunde erbjudas plats. Vi hoppas att Robert fick ett konkret bevis om behovet av större föreningslokaler i Bjärred! 
             
GDPR – regelverket för behandling av personuppgifter – började tillämpas i maj 2018. GDPR gäller även föreningar som SPF Gamla Bjered. Styrelsen kommer att ta fram information om hur personuppgifterna behandlas i föreningen. Informationen kommer att finnas på hemsidan. En korrekt tillämpning av GDPR kan innebära att vi inte kan fortsätta att trycka upp och dela ut medlemsförteckningen. 
            
Tidigare styrelser i föreningen har arbetat med ett viktigt dokument om Ansvars- och Arbetsfördelning för dem som är funktionärer i SPF seniorer gamla Bjered. Nuvarande styrelse har uppdaterat dokumentet och lagt till ytterligare funktioner. En sammanfattning av vilka funktioner som finns framgår av funktionsplanen nedan. 
            
Vi i styrelsen uppskattar mycket om ni tar kontakt med oss om ni har frågor eller till exempel förslag till nya aktiviteter i vår fina förening!! 
Ha en fortsatt fin höst samt varmt välkomna till höstens aktiviteter 
            
Styrelsen

           Styrelsen 
Sekreteriat Ekonomi +Revision 
Medlemsregistret Hemsidan Valberedningen 
KPR* Sammankomstgruppen * 
Resegruppen Cirkelgruppen Program och Tryckeri Mötesgruppen 
Nycklar o Lokaler Brevduvorna* Hjärtegruppen* 
Bärarlaget* 
           
Sammankomstgruppen = ansvara för olika sammankomster t.ex. nya medlemmar, funktionärs lunchen m.m. 
KPR= Kommunala Pensionärsrådet 
Brevduvorna = utdelning av våra program 
Hjärtegruppen =Ansvarar för förtäring vid våra Tema och Månadsmöten 
Bärarlaget = ansvarar för att det finns stolar och bord till alla 
 

Aktuellt

Aktuella medlemsförmåner från SPF Seniorerna centralt: Medlemsförmåner.
          
Aktuella medlemsförmåner från SPF Seniorerna Skånedistriktet: Medlemsförmåner.

     Kalender

För beskrivning, se under fliken PROGRAM: 

Månadsmöte (M), Temadag (T), Resa (R),
Naturpromenad och Naturvandring (N).

                     
          
2019-10-16     Naturvandring (N)
2019-10-17     Ut i det blå - lunch (R)
2019-10-18     Vinprovning
2019-10-22     Vårt 60-tal (M)
2019-10-25     Jazz-kväll
2019-10-27     Guys and Dolls (R)
2019-10-29     Solens mat (T)
2019-10-30     Naturpromenad (N)
             
2019-11-07     Studiebesök Nordic Sugar (R)
2019-11-10     Skönheten o. Odjuret, Malmö Opera (R)
2019-11-12     Marianne Mörck (M)
2019-11-13     Naturvandring (N)
2019-11-19     Piraten & Sten Broman (T)
2019-11-20     Naturpromenad (N)
2019-11-22     WAPNÖ Julmässa (R)
          
2019-12-06     Julbord på Sundet (R)
2019-12-07     Allsång på Operan (R)
2019-12-17     Vi önskar varandra God Jul (M)
         
2020-01-18     Tosca, Malmö Opera (R)
         
2020-03-01     Orfeus i Underjorden, Malmö Opera (R)

Bridgeresultat

Här hittar du redovising av resultat från spel inom SPF Seniorerna Gamla Bjereds bridge-grupper. Klicka på ikonen till vänster.