Välkommen till SPF Seniorerna Gamla Bjereds hemsida. Här hittar du information, som du kan ha nytta av som medlem i vår förening.
           
Om du önskar bli medlem, följ länken Bli medlem.

Mötesplats Bjärred

           
Vi vill informera om att Mötesplats Bjärred, Hans Jonas väg 9, har intressanta föreläsningar dit alla seniorer är välkomna. 
      

Hela kalendariet hittar ni på kommunens hemsida.

           Information från Styrelsen

Ny hemsida
           
Information om hemsidan
         
SPF Gamla Bjered har en hemsida som vår webmaster Göran Magnusson har haft ansvaret för i många år och som skötts av honom på ett föredömligt sätt. Göran anmälde förra året att han ville upphöra med sitt uppdrag. Göran rekommenderade att föreningen i samband med detta skulle ansluta sig till den plattform som SPF centralt erbjuder för föreningarnas hemsidor. Fördelen med detta är att vi på vår hemsida då har tillgång till all samlad information både från förbundet, distriktet och föreningen samt att vi får en plattform som underhålls från centralt håll och kontinuerligt utvecklas. Vi kommer dock inte att kunna ha utrymme för samma flexibilitet och möjlighet att påverka hemsidans utseende som vi har med vår nuvarande hemsida.
            
Parallellt med att vår nuvarande hemsida hålls uppdaterad har vi påbörjat uppbyggnaden av den nya hemsidan. Vi har försökt bibehålla så mycket som möjligt av den gamla strukturen för att användarna ska känna igen sig och för att vi tycker att den har fungerat bra.
           
För det fortsatta arbetet med den nya hemsidan vill vi gärna ha era synpunkter på både struktur, innehåll, tillgänglighet och om det är någon information ni saknar eller ni tycker är överflödig. Vi kan inte lova att tillgodose alla önskemål men målet är att tillsammans med er få en väl fungerande hemsida som fyller våra behov.
            
Vi planerar att stänga den gamla hemsidan runt halvårsskiftet men om man går in på den gamla hemsidan efter detta kommer det inledningsvis att finnas en länk till den nya.
            
Ni når den nya hemsidan via följande länk
https://www.spfseniorerna.se/distrikt/skanedistriktet/foreningslista/spf-seniorerna-gamla-bjered/
        
eller genom att söka på www.spfseniorerna.se och i huvudmenyn välja Föreningarna/Skånedistriktet/Gamla Bjered.
          
Era förslag, tankar och funderingar kring hemsidan är ni välkomna med till Christina Hedlund, ninna.hedlund@bjarred.net, tel. 070-835 90 59,
Annette Jörgensen, annette.jr@telia.com,
tel. 070- 822 37 20.
 

Till alla medlemmar
          
Av dokument om GDPR framgår den policy som styrelsen har beslutat om avseende behandling av personuppgifter i enlighet med Dataskydds-förordningen GDPR
Som en konsekvens härav har styrelsen beslutat att inte trycka upp och distribuera någon medlems-förteckning då detta skulle stå i strid med den aktuella förordningen.
          
Styrelsen


Skrivelse från styrelsen till Skånetrafiken an-gående föreslagna ändringar i kollektiv-trafiken i Bjärred: 

Aktuellt

PUB-kväll med Quiz

         
Är ni intresserade av en PUB-kväll med Quiz?
          
Onsdagen den 11 mars kl. 18.00 har vi preliminär-bokat The Place, N Västkustvägen 5, Bjärred. Vi inleder kvällen med en buffé som består av thaimat och skånsk mat. Till det serveras en öl eller ett glas vin. Därefter är det dags för Quiz med bjärredssonen Peter Brobäck. Quizen består inte bara av musikfrågor utan vi får också testa vår allmänbildning som i
På spåret! Priset är 250 kr per person.
           
Ni är välkomna att anmäla er senast den  28 februari till Christina Hedlund, ninna.hedlund@bjarred.net eller på telefon 070-835 90 59.
         
Minimiantalet deltagare är 40. 

 Extra Månadsmöte

        
          
"Skratt, inget man
skojar bort"

       
Månadsmöte 2 april
kl. 14.00 i Bergasalen. 
    
Henrik Widegren
             
Vi är glada att kunna meddela att Henrik Widegren kommer tillbaka till SPF Gamla Bjered torsdagen den 2 april kl. 14.00 i Bergasalen.
            
Det blir alltså ett extra månadsmöte! Som vi nämnde i vårt tidigare utskick är vi angelägna om att i första hand ge er som förra gången möttes av skylten ”Fullsatt” möjligheten att lyssna till Henrik. Ni är därför välkomna att maila till Christina Hedlund, ninna.hedlund@bjarred.net , senast den 31 januari om ni vill lyssna på Henrik den 2 april. Om ni väljer att ringa, 070-835 90 59, är det säkrast kvällstid.
          
Därefter går vi ut med information om när alla andra, som är intresserade, kan hämta en biljett på Medborgarhuset. Detta blir en första test på hur och om det kan fungera med föranmälan. 
 
------------------------------------------------------------------------
           
"Det extra månadsmötet med Henrik Widegren
den 2 april kl. 14.00 är nu fullbokat så vi kan inte ta emot fler anmälningar.
           
Alla ni som anmält er finns förtecknade på en lista och vi kommer att "pricka av" er när ni kommer. Även om ni nu är garanterade en plats så kom gärna i god tid så vi hinner med avprickningen!
           
Varmt välkomna!

        
Kommunala pensionärsrådet (KPR)
   
Gull-Britt Melvanius' information om aktuella frågor i KPR - Kommunala pensionärsrådet, hittar du 
här under ANSLAGATAVLA
 

Aktuella medlemsförmåner från SPF Seniorerna centralt: Medlemsförmåner.
          
Aktuella medlemsförmåner från SPF Seniorerna Skånedistriktet: Medlemsförmåner.

     Kalender

För beskrivning, se under fliken PROGRAM: 

Månadsmöte (M), Temadag (T), Resa (R),
Naturpromenad och Naturvandring (N).

                     
2020-03-01    Orfeus i Underjorden, Malmö Opera (R)
2020-03-04    Naturpromenad (N)
2020-03-09    Whiskyprovning
2020-03-18    Naturvandring (N)
2020-03-24    Fozzes Jazzband (M)
2020-03-28    The Phantom of the Opera,
                       Kristianstads teater (R)
          
2020-04-01    Naturpromenad (N)
2020-04-02    Extra månadsmöte med Henrik Widegren
2020-04-14    Trafiksäkerhet för seniorer (T)
2020-04-15    Liten Konstrunda (R)
2020-04-15    Naturvandring (N)
2020-04-22    Rickard ovan Regnbåge,
                      Malmö Opera (R)
2020-04-28    Sixten Nordström (M)
2020-04-28    En Midsommarnattsdröm,
                       Malmö Opera (R)
2020-04-29    Naturpromenad (N)
        
2020-05-06    Naturvandring (N)
2020-05-12    Vad är sambandet mellan hörselned-
                       sättning och kognitiv prestation? (T)
2020-05-11    Spreewald med Dresden och Berlin (R)
2020-05-20    Naturpromenad (N)
2020-05-25    Kyrksilver, Skamstock, Stenansikte (R)
2020-05-26    Robert Wenglén (M)
2020-05-27    Naturvandring (N)
              
2020-06-11    Pang i bygget, Fredriksdalsteatern (R)
         
2020-07-10    Kosta, glas-hyttsill, luffarmuseum (R)
           
2020-08-24    Färöarna (R)
           
2020-09-07    Golfresa, Hooks Herrgård (R)

Bridgeresultat

Här hittar du redovising av resultat från spel inom SPF Seniorerna Gamla Bjereds bridge-grupper. Klicka på ikonen till vänster.