Välkommen till SPF Seniorerna Gamla Bjereds hemsida. Här hittar du information, som du kan ha nytta av som medlem i vår förening.
           
Om du önskar bli medlem, följ länken Bli medlem.

Information från Styrelsen.

Från och med 1 oktober 2017 har föreningen så kallad Central Uppbörd vad gäller medlemsavgiften. Detta innebär att inbetalningskort kommer att skickas ut från förbundet till alla våra medlemmar i mitten av januari med förfallodatum
28 februari.
        
OBSERVERA att betalningen av avgiften ska göras till förbundets bankgiro (505-1743, se avin) och INTE till
SPF Seniorerna Gamla Bjereds bankgiro.
     
Det är mycket viktigt att OCR-numret kommer med.
 
Vårens program kommer att skickas ut från föreningen som tidigare.
        
Medlem som vill byta förening ska anmäla detta till föreningen före den 1 december helst per email till spf.0302@outlook.com

Angående konstiga email
När vi skickar ut email från medlemsregistret hamnar många av dessa bland ”Skräppost”. Vissa epostprogram skickar då tillbaka till avsändaren att emailet klassats som ”Skräppost”.
För att fixa detta försöker mailsystemet i medlemsregistret skicka ett nytt email av typ:
   
Bästa kund!
Här kommer viktig information.Vänligen se bifogat brev.
Med vänlig hälsning
Per-Olof Fagerström 

   
Tyvärr kan vi inte styra detta utan det sker ovanför huvudet på oss här i Bjärred, dvs i Stockholm.
Strunta i dessa email, gör med dessa som ni bör göra med andra liknande KLICKA INTE på något, släng dem. 
Men kontrollera regelbundet er ”Skräppost” så väsentliga email inte blir gömda där.

Aktuellt

Baletten Svansjön –
Nya Operahuset, Köpenhamn

Söndag 18 mars 2018
        
För beskrivning, se under Resor.

PIPPIN – Malmö Opera,
Torsdag 1 februari 2018

       
OBS!
Vi har lyckats få 45 biljetter till och därför förlängs anmälningstiden!
Se under Resor.

Bokcirkel med gemensam läsning

           
Bjärreds bibliotek erbjuder i höst åtta tisdagar, med start den 12/9 kl. 13.15-14.45, en cirkel där vi läser och diskuterar en kortare text.
Begränsat antal deltagare, anmälan till biblioteket.

Välkommen att prova!

Senior i skolan
     

Anita Swedin rapporterar från projektet Senior i skolan. Du kan läsa rapporten här.

Vad vill/kan du göra för våra flyktingar i kommunen?

        
Du kan läsa mer här.

Aktuella medlemsförmåner från SPF Seniorerna centralt: Medlemsförmåner.
          
Aktuella medlemsförmåner från SPF Seniorerna Skånedistriktet: Medlemsförmåner.

     Kalender

För beskrivning, se under fliken PROGRAM: 

Månadsmöte (M), Temadag (T), Resa (R), Naturvandring (N).

        
2017-11-30     Lunchträff med ärtsoppa
         
2017-12-03     Sound of Music (R)
2017-12-12     Vi önskar varandra God Jul (M)

Bridgeresultat

Här hittar du redovising av resultat från spel inom SPF Seniorerna Gamla Bjereds bridge-grupper. Klicka på ikonen till vänster.