Välkommen till SPF Seniorerna Gamla Bjereds hemsida. Här hittar du information, som du kan ha nytta av som medlem i vår förening.
           
Om du önskar bli medlem, följ länken Bli medlem.

           Information från Styrelsen         

Brev från  styrelsen  Mars  2019
 
Vårsolen lyste både på snödroppar och SPF medlemmar som var på föreningens Årsmöte den 26 februari 2019 i Bergasalen.
               
Årsmötet genomfördes och avslutades med kaffe och jättegod semla. En ny styrelse, nya revisorer och valberedning fick alla årsmötets förtroende att förvalta vår fina förening inför 2019.
             
Namn och funktioner på den nya styrelsen finner ni på hemsidan under "Om föreningen".
         
En av den nya styrelsens inledande uppgifter är att ta fram en plan som visar vilka olika funktioner/grupper som verkställer föreningens aktiviteter. Många SPF medlemmar utanför styrelsen är mycket aktiva i sina respektive grupper vilket är ett av skälen till att vi har ett så gediget vår- och höstprogram. Det kräver en insats av oss alla för att hålla denna höga ambitionsnivå med intressanta, roliga och spännande aktiviteter till glädje för hela föreningen.
             
Lokalfrågan för föreningen är en ständig återkommande fråga och vi minns senaste året hur vi vid flera tillfällen har trängts ihop både i stora salen i Medborgarhuset och i Bergasalen. Vi kommer att jobba vidare med frågan och har redan nu tagit upp den med Kultur - och Fritidsförvaltningen i Lomma kommun, som inte är omedvetna om situationen. Det är ju framför allt större lokaler där vi ryms mera än 150 personer vi vill få fram. 
           
"Mötesplats Bjärred" på Jonasgården har inte så stora lokaler men vi vill ändå nämna dessa då de lämpar sig för föreningens mindre möten. Vårt första styrelsemöte, och eventuellt även de övriga, kommer vi att ha i konferensrummet på "Mötesplats Bjärred". 
             
Länk till "Mötesplats Bjärred" finns nu på vår hemsida!
        
Vi önskar alla en riktig skön vår!
       
Styrelsen för SPF Seniorerna Gamla Bjered

Aktuellt

Savalen, Norge, 5-11 september
         
Lomma SPF har platser kvar på resa till Savalen i Norge. Se under Resor.

Aktuella medlemsförmåner från SPF Seniorerna centralt: Medlemsförmåner.
          
Aktuella medlemsförmåner från SPF Seniorerna Skånedistriktet: Medlemsförmåner.

     Kalender

För beskrivning, se under fliken PROGRAM: 

Månadsmöte (M), Temadag (T), Resa (R),
Naturpromenad och Naturvandring (N).

                     
2019-05-22     Naturvandring (N)
2019-05-23     Rundvandring i Lund (R)
           
2019-06-13     Fredriksdalsteatern (R)
2019-06-25     Exklusiv Ut i det blå (R)
        
2019-07-03     Jazz under stjärnorna (R)
          
2019-09-28     Kroatien - kryssning (R)

Bridgeresultat

Här hittar du redovising av resultat från spel inom SPF Seniorerna Gamla Bjereds bridge-grupper. Klicka på ikonen till vänster.