Välkommen till SPF Seniorerna Gamla Bjereds hemsida. Här hittar du information, som du kan ha nytta av som medlem i vår förening.
           
Om du önskar bli medlem, följ länken Bli medlem.

           Information från Styrelsen

Är du intresserad av att ha en viktig roll i
SPF Seniorerna Gamla Bjered och samtidigt få tillfälle att lära dig något nytt?

         
Vår webbredaktör sedan flera år lämnar sitt uppdrag. I samband med detta kommer vi att, i likhet med de flesta lokala SPF föreningarna, gå över till att använda oss av samma plattform för webbverktyg, Epi server, som används för SPF-förbundets centrala hemsida. Du kommer att ha huvudansvaret för att i nära kontakt med styrelsen bygga upp hemsidan och underhålla den. Eftersom andra SPF-föreningar, bl.a. SPF i Lomma använder samma system finns det mycket information att få och man kan använda sig av liknade uppbyggnad. Du behöver inte vara IT specialist men det är en fördel med vana av att arbeta i office program framför allt i Word. Du kommer att, tillsammans med en av våra medlemmar som kommer att vara din back up, att få gå utbildning i webbverktyget.
            
Om du inte själv är intresserad får du gärna fråga någon i din omgivning som du tror skulle vara lämplig. Nästa kurs i Epi server äger rum de 12 april. Om vi ska kunna anmäla deltagare till den är vi tacksamma för att få din intresseanmälan senast den 25 mars! 
          
Din intresseanmälan skickar du till
Annette Jörgensen, annette.jr@telia.com 
eller till
Christina Hedlund, ninna.hedlund@bjarred.net.
         
Med vänliga hälsningar
SPF Seniorerna Gamla Bjered         

Brev från  styrelsen  Mars  2019
 
Vårsolen lyste både på snödroppar och SPF medlemmar som var på föreningens Årsmöte den 26 februari 2019 i Bergasalen.
               
Årsmötet genomfördes och avslutades med kaffe och jättegod semla. En ny styrelse, nya revisorer och valberedning fick alla årsmötets förtroende att förvalta vår fina förening inför 2019.
             
Namn och funktioner på den nya styrelsen finner ni på hemsidan under "Om föreningen".
         
En av den nya styrelsens inledande uppgifter är att ta fram en plan som visar vilka olika funktioner/grupper som verkställer föreningens aktiviteter. Många SPF medlemmar utanför styrelsen är mycket aktiva i sina respektive grupper vilket är ett av skälen till att vi har ett så gediget vår- och höstprogram. Det kräver en insats av oss alla för att hålla denna höga ambitionsnivå med intressanta, roliga och spännande aktiviteter till glädje för hela föreningen.
             
Lokalfrågan för föreningen är en ständig återkommande fråga och vi minns senaste året hur vi vid flera tillfällen har trängts ihop både i stora salen i Medborgarhuset och i Bergasalen. Vi kommer att jobba vidare med frågan och har redan nu tagit upp den med Kultur - och Fritidsförvaltningen i Lomma kommun, som inte är omedvetna om situationen. Det är ju framför allt större lokaler där vi ryms mera än 150 personer vi vill få fram. 
           
"Mötesplats Bjärred" på Jonasgården har inte så stora lokaler men vi vill ändå nämna dessa då de lämpar sig för föreningens mindre möten. Vårt första styrelsemöte, och eventuellt även de övriga, kommer vi att ha i konferensrummet på "Mötesplats Bjärred". 
             
Länk till "Mötesplats Bjärred" finns nu på vår hemsida!
        
Vi önskar alla en riktig skön vår!
       
Styrelsen för SPF Seniorerna Gamla Bjered

Aktuellt

Månadsmöte
den 26 mars

 
På tisdag har ni möjlighet att möta Berit Carlberg, skådespelerska och sångerska, i Bergasalen
kl. 14.00.
         
Berit Carlbergs kåseri med sånginslag innehåller minnesbilder från hennes samarbete med Jarl Kulle, Nils Poppe, Hagge Geigert m.fl. och utgör ett stycke svensk underhållnings- och teaterhistoria.

Återkoppling temadagen
12 mars – Robert Wenglén

        
Vid mötet framfördes en önskan till Robert Wenglén om att kommunen ska ligga på för att säkerställa att buss 137 fortsatt ska gå till sjukhuset. Robert har nu meddelat att det idag (13 mars) kommer upp ett ärende i Planledningsgruppen (PLG) där kommunen beslutar om ett yttrande till Skåne-trafiken som innefattar just ett påtalande om vikten av att bussarna 137 och 139 fortsatt går till sjukhuset även efter att spårvägen öppnar.
          
Robert återkommer i frågan om att placera bänkar och bord längs strandpromenaden. Det är en fråga som behandlas av Tekniska nämnden.
         
Vi beklagar att vi var tvungna att avvisa medlemmar eftersom det var fullt i Stora salen. Det får finnas 150 personer där och vi uppnådde det antalet före kl. 14. Det är samma begränsning i Bergasalen. Lokalfrågan är ständigt aktuell för oss. Vi behöver ha tillgång till en större sal när föreningen har över 1000 medlemmar.
Berlin & Spreewald, 8-12 maj

              
Lomma SPF har platser kvar på sin resa till Berlin och Spreewald den 8-12 maj. 
Avresa från Circle K i Bjärred kl. 07.40.
Anmälningstiden är förlängd till den 25 mars.
          
Läs beskrivning under Resor

Aktuella medlemsförmåner från SPF Seniorerna centralt: Medlemsförmåner.
          
Aktuella medlemsförmåner från SPF Seniorerna Skånedistriktet: Medlemsförmåner.

     Kalender

För beskrivning, se under fliken PROGRAM: 

Månadsmöte (M), Temadag (T), Resa (R),
Naturpromenad och Naturvandring (N).

                     
2019-03-26     Berit Carlberg (M)
          
2019-04-01     Flyinge Kungsgård (R)
2019-04-03     Naturpromenad (N)
2019-04-05     Vin och vinprovning
2019-04-09     Robotik (T)
2019-04-17     Naturvandring (N)
2019-04-24     Naturpromenad (N)
2019-04-28     Reseträff med Christer Kullberg (R)
           
2019-05-07     Det äldre ögats sjukdomar (T)
2019-05-08     Naturvandring (N)
2019-05-15     Naturpromenad (N)
2019-05-17     Österlen (R)
2019-05-21     Malmö Limelight Chorus (M)
2019-05-22     Naturvandring (N)
2019-05-23     Rundvandring i Lund (R)
           
2019-06-13     Fredriksdalsteatern (R)
2019-06-25     Exklusiv Ut i det blå (R)
        
2019-07-03     Jazz under stjärnorna (R)
          
2019-09-28     Kroatien - kryssning (R)

Bridgeresultat

Här hittar du redovising av resultat från spel inom SPF Seniorerna Gamla Bjereds bridge-grupper. Klicka på ikonen till vänster.