Välkommen till SPF Seniorerna Gamla Bjereds hemsida. Här hittar du information, som du kan ha nytta av som medlem i vår förening.
           
Om du önskar bli medlem, följ länken Bli medlem.

Mötesplats Bjärred

           
Vi vill informera om att Mötesplats Bjärred, Hans Jonas väg 9, har intressanta föreläsningar dit alla seniorer är välkomna. 
      

Hela kalendariet hittar ni på kommunens hemsida.

           Information från Styrelsen

         
Bästa SPF medlemmar,
           
Tack för er medverkan i postlåderundan! Många deltog och vi uppfattar att idén blev mycket uppskattad.  Man fick se nya områden i byn genom att ta sig runt  och det var en aktivitet som gick att genomföra i denna annorlunda tid med Corona pandemin. På SPF-förbundets hemsida finns en hel del information om aktiviteter att göra under Corona pandemin dock framför allt digitala sådana. På Facebook finns en SPF grupp som heter ”Digital gemenskap med  SPF seniorerna”. Där kan alla SPF medlemmar dela med sig av tankar och upplevelser.
           
Ja, det är en annorlunda tid och ingen kan förutsäga hur den närmsta framtiden kommer att bli. Det positiva är trots allt att årstiden gör att vi kan vara ute och kanske då kunna träffa släkt och vänner i mindre grupper med bibehållande av fysisk distans!
 
Vi seniorer och SPF:are måste som alla andra lyssna på folkhälsomyndighetens direktiv och det verkar troligt att vi får leva med en del restriktioner ytterligare en period. Styrelsen har ett extra insatt digitalt möte den 13 augusti. Vi kommer då att ta beslut om höstprogrammets vara eller inte vara. OM gällande restriktioner lättar så är vi beredda med ett höst-program som ligger klart! Samtliga föreläsare och underhållare som är bokade är införstådda med att i värsta fall bli avbokade på grund av Covid 19. Om det blir några medlemsmöten i höst gäller föranmälan – telefon eller mejl - vilket vi kommer att praktisera även när normala förhållanden är tillbaka. 
             
Programhäftet brukar delas ut till alla medlemmar två gånger om året och är en mycket viktig kommunikationskanal för oss alla. Blir det inget tryckt program i höst, kommer vi att förmedla all information på mail och via hemsidorna. 
            
Att träffas utomhus och följa FHM:s rekommen-dationer är vi många som gör. Det finns gott om  fina ställen i Bjärred t.ex. vid ”Granit Stenarna”, Gyllins ängar, Domedejla mosse m.fl.  Eller varför inte träffas i någons trädgård för en picnic med några goda vänner eller grannar!  
          
Inom ramen för SPF:s arrangemang är stavgång, cykling och boule i gång enligt det gällande programmet. Det går bra att kontakta respektive cirkelledare om ni har någon fråga. Vi vet alla att fysiska aktiviteter  - även i liten omfattning - håller oss på bättre humör och ger ett  bättre välmående!
             
När det gäller att kommunicera med våra medlemmar – utöver det tryckta programmet – är det en önskan att kunna göra det till så många som möjligt via mejl och via vår hemsida. Vi har dock ett antal medlemmar som inte har någon mejladress registrerad hos oss. För närvarande tar vi successivt telefonkontakt med dessa för att diskutera den fortsatta kommunikationen. 
Vi vill påminna om vikten av att alla meddelar nytt telefonnummer eller ny adress/mejladress till oss så att våra uppgifter kan hållas aktuella. Ni kan på hemsidan läsa om vår GDPR policy – alltså hur personuppgifterna skyddas.
           
Självklart är det vår önskan - och vår plan A  - att det planerade höstprogrammet ska kunna genomföras i sin helhet eller i delar. Vi  arbetar dock på en plan B och hoppas kunna hitta aktiviteter som är möjliga trots Corona restriktioner!
           
Vi önskar er en fortsatt härlig sommar och förhoppningsvis ses vi till hösten! Vi ser fram emot att få bjuda in er till allt det vi vet att ni uppskattar!
 
Styrelsen
SPF Seniorerna Gamla Bjered


Översiktsplanen 2020
         
Inom ramen för det pågående samrådsförfarandet rörande översiktsplanen har SPF Seniorerna Gamla Bjered lämnat synpunkter till kommunen.
Översiktsplanen är mycket omfattande men vi har fokuserat på de områden som i detta inledande skede av planeringen känns som viktigast för seniorer. 
 
De aktuella områdena är

  • Allmänna kommunikationer inom kommunen och infrastruktur 
  • Infrastruktur
  • Boende
  • Service
  • Träffpunkter
  • Samlingslokal
  • Den fortsatta processen

          
Synpunkterna i sin helhet kan ni läsa här:

Till alla medlemmar
          
Av dokument om GDPR framgår den policy som styrelsen har beslutat om avseende behandling av personuppgifter i enlighet med Dataskydds-förordningen GDPR
Som en konsekvens härav har styrelsen beslutat att inte trycka upp och distribuera någon medlems-förteckning då detta skulle stå i strid med den aktuella förordningen.
          
Styrelsen

Aktuellt      

Sommarhälsning från resegruppen
           
Sommarhälsning till alla SPF seniorerna Gamla Bjered från resegruppen juni 2020
Information ”Funny Girl” på Malmö Opera 
           
Hoppas ni alla har det så bra det går i dessa annorlunda tider. Ingen kunde väl ana att covid-19 skulle pågå så här länge. Sommaren har kommit med sol och värme och  kanske sköna bad. Tyvärr får vi fortfarande rätta oss efter Folkhälsomyndighetens restriktioner. Förutom att vi saknar kontakten med nära och kära, att inte få krama barnbarnen längtar vi efter aktiviteterna i vår fina SPF-förening.
           
Redan i februari, innan coronan kommit till oss, preliminärbokade vi biljetter till
Malmö Operas föreställning ”Funny Girl” söndagen den 27 september.
Biljetterna måste definitivbokas i augusti, varför vi redan nu måste informera om denna föreställning.
           
Beskrivning av föreställningen Funny Girl hittar du under Resor.
 

Postlåderunda i Bjärred Juni 2020
      
Tack till alla er som besökte de 25 postlådorna och tack för alla inlämnade svar! Hela rundan utgjorde 8 km och kunde genomföras i olika etapper.
             
Det har hörts  ett flertal glada tillrop från deltagarna och målet att komma ut och se Bjärred från nya håll uppnåddes. Under rundan möttes både nya och gamla bekanta för en trevlig pratstund om även på avstånd.
            
Antal rätt svar på visan blev
55 st - och rätt svar var ”Du ska inte tro det blir sommar” från Idas sommarvisa.
         
Med så många rätta svar på visan blev det antalet glaskulor som blev utslagsgivande. 
          
Rätt antal glaskulor i varje plastflaska var 131 st.
           
Vi fick gissningar på antal glaskulor allt från 53 till 206. Våra kontrollanter Gull-Britt Melvanius och Janne Axelsson räknade noggrant antalet från plastflaskorna.
           
Vi var tyvärr inte så tydliga med att det var samma antal glaskulor i varje flaska men tanken varför vi satte ut två flaskor var att man hade en i varje område såsom Allfredshäll och Löddesnäs/Gamla Bjärred. Nåväl detta har som tur är inte påverkat utslaget av vinnarna.
           
En enda deltagare utav ovanstående 55 gissade rätt på 131 glaskulor i en plastflaska och vinner därmed första pris – En fredagsmeny för två personer hemkörd från Långa Längan. Den lycklige förstapristagaren är Gunnar Söderling! Grattis!
            
Därefter kommer fyra andra priser - två gissade 129 kulor och två 132. Andrapristagarna - Ulla-Britt Borg, Kia Kinnman Starck, Evert Andersson och Leif Tyter - får vardera ett presentkort på 250 kr från Solnäs Gård. 
            
Tredje pris går till två gissningar på 128 kulor och en på 133 kulor. Tredjepristagarna  - Torsten Nilsson, Lars-Åke Svensson och Eva Magnusson - får vardera ett presentkort på 200:- från Solnäs Gård.
            
Resterande 47 som svarat rätt när det gäller visan får ett gratis inträde till ett medlemsmöte i Bergasalen. Mötena startar förhoppningsvis till hösten igen men vinsten kan tas ut även under år 2021! Vi mejlar till er och ni kommer att finnas på en lista och prickas av när ni vill utnyttja vinsten. 
            
Vi tackar alla ”25 postlådor” för att vi kunde genomföra denna lilla tävling samt även ett stort tack till  alla er som deltog. Vi tyckte själva att det var ett jätteroligt projekt såhär i Corona- tider.
          
Håll fortfarande avstånd och sköt om er!
         
Vi ses!
           
Styrelsen 
            
SPF Seniorerna Gamla Bjered
 


Gull-Britt Melvanius och Janne Axelsson kontrollräknar kulor - med avstånd! Rätt svar var 131 kulor i varje flaska.

(Klicka på bilden för att se större bild.)

Gunnar Söderling blev den glada vinnaren av första priset med rätt visa och enda deltagare som hade gissat rätt på antal kulor. Priset en fredags-middag för två, från Långa Längan - som här överlämnas  med en blomma av Annette Jörgensen. 
                             (Klicka på bilden för
att se större bild.)
 

        
Kommunala pensionärsrådet (KPR)
   
Styrelsen informerar om aktuella frågor i KPR - Kommunala pensionärsrådet, hittar du 
här under ANSLAGATAVLA
 

Aktuella medlemsförmåner från SPF Seniorerna centralt: Medlemsförmåner.
          
Aktuella medlemsförmåner från SPF Seniorerna Skånedistriktet: Medlemsförmåner.

     Kalender

För beskrivning, se under fliken PROGRAM: 

Månadsmöte (M), Temadag (T), Resa (R),
Naturpromenad och Naturvandring (N).

                     
Alla planerade aktiviter är inställda.

Bridgeresultat

Här hittar du redovising av resultat från spel inom SPF Seniorerna Gamla Bjereds bridge-grupper. Klicka på ikonen till vänster.