Välkommen till SPF Seniorerna Gamla Bjereds hemsida. Här hittar du information, som du kan ha nytta av som medlem i vår förening.
           
Om du önskar bli medlem, följ länken Bli medlem.

Mötesplats Bjärred

           
Vi vill informera om att Mötesplats Bjärred, Hans Jonas väg 9, har intressanta föreläsningar dit alla seniorer är välkomna. 
      

Hela kalendariet hittar ni på kommunens hemsida.

           Information från Styrelsen

Höstbrev 2020
         
Oktober månad och fortfarande präglar Corona restriktioner vår vardag.
           
Sedan början av pandemin har styrelsen använt sig av digitala möten och först den senare tid börjat med fysiska möten i stora salen i Medborgarhuset med de restriktioner som gäller, avstånd, ingen gemensam förtäring och handsprit med munskydd tillgängligt. 
           
Vi försöker att ha så många aktiviteter igång som möjligt och ca 15 cirklar har varit aktiva under sommaren/hösten utomhus, digitalt eller i stora salen i Medborgarhuset. Stora salen är den enda lokalen som används och max 12 personer får delta samtidigt.
           
I början av sommaren arrangerade vi Postlåderundan till mångas glädje och uppskattning då vi kunde vara ute. Det var sommar och det var en kul grej men vi har fortfarande inte kunnat infriat gratis inträde för de 48 som gissade rätt på visan. Men vi har inte glömt er!! 
             
I september besökte vi Vikingatider i Lödde som också blev ett uppskattat arrangemang. Vi var 75 medlemmar som var där i tre omgångar och fick en mycket intressant guidningstur i vårt historiska närområde.
             
Ni har alla via mejl och hemsidor fått information om hur vi under hösten kommer att hantera våra medlemsmöten. Det kan ju bli förändringar senare men vi provar och vi måste alla ta ansvar för att inte trängas, att hålla avstånd, att sprita händer samt ta ett eget ansvar för situationen!
             
Vårt planerade första medlemsmöte var den 3 september där socialförvaltningen bland annat skulle informera om hemtagandet av äldreomsorgen i kommunen.
           
 Av kända skäl blev det avbokat och istället skulle en video spelas in med samma information och med svar på de frågor som vi har skickat till dem. Många av oss har nu läst i pressen om det stora arbetet som socialförvaltningen har med övertagandet av äldreomsorgen. Av den anledningen har video-inspelningen blivit fördröjd till den 3 november. Nu hoppas vi att den blir av och att vi får vår egen information i ämnet. Videon kommer att läggas ut på hemsidorna.
            
En projektledare från socialförvaltningen har bjudit in ett antal fokusgrupper som vid fem tillfällen under vintern ska informeras om arbetet med hemtagandet av äldreomsorgen. SPF Seniorerna Gamla Bjered har två representanter som deltar. 
             
Kommunala pensionärsrådets (KPR) i Lomma kommun senaste sammanträde var den 13 februari 2020.  Sammanträdena i maj och september har varit inställda. Nästa sammanträde är den 5 november och det blir antagligen ett fysiskt möte. Sammanställning från mötet kommer som vanligt upp på hemsidorna.
             
Under sommaren/hösten har en grupp inom styrelsen arbetat med projektet ”Motverka ofrivillig ensamhet bland äldre”. Projektet finansieras med bidrag från regeringen och riktar sig till alla 70+ i ensamhushåll i Bjärred. Information om projektet har kunnat läsas på våra hemsidor. Aktiviteterna inom ramen för projektet har uppskattats mycket av deltagarna och har även resulterat i att deltagarna bildat nya nätverk. Föreningen har också fått ett antal nya medlemmar genom projektet! Vi har ansökt om bidrag även för år 2021 för att bl.a. kunna fördjupa de påbörjade aktiviteterna.
               
För att öka våra informationskanaler har vi också startat en Facebookgrupp som heter SPF Seniorerna Gamla Bjered. Det är en sluten grupp för oss medlemmar därför måste man söka om att få komma in! Vi vet att många medlemmar inte är så glada för Facebook men tanken är att vi alla kan kommunicera på vår sida och känna sig hemma där! Det är en bra plattform i dessa Corona tider. Just nu söker vi även en bra ”Bjärreds” bild att ha på framsidan.  Observera att vi naturligtvis kommer att ha samma information på både Hemsidorna och Facebook sidan.
             
Våren 2021 hoppas vi att kunna presentera ett tryckt program dock med förbehåll för hur pandemin utvecklar sig.
              
Önskar er alla en Corona fri höst och använd reflexbandet!
           
Styrelsen                          


Översiktsplanen 2020
         
Inom ramen för det pågående samrådsförfarandet rörande översiktsplanen har SPF Seniorerna Gamla Bjered lämnat synpunkter till kommunen.
Översiktsplanen är mycket omfattande men vi har fokuserat på de områden som i detta inledande skede av planeringen känns som viktigast för seniorer. 
 
De aktuella områdena är

  • Allmänna kommunikationer inom kommunen och infrastruktur 
  • Infrastruktur
  • Boende
  • Service
  • Träffpunkter
  • Samlingslokal
  • Den fortsatta processen

          
Synpunkterna i sin helhet kan ni läsa här:

Till alla medlemmar
          
Av dokument om GDPR framgår den policy som styrelsen har beslutat om avseende behandling av personuppgifter i enlighet med Dataskydds-förordningen GDPR
Som en konsekvens härav har styrelsen beslutat att inte trycka upp och distribuera någon medlems-förteckning då detta skulle stå i strid med den aktuella förordningen.
          
Styrelsen

Aktuellt      

Bästa medlemmar!
          
Som ni förstår är vi p.g.a. de gällande restriktionerna tvungna att ställa in aktiviteten med jultallrik i Bergasalen för våra medlemmar den 1 och 10 december och julavslutningen i Bergakyrkan den 15 december. 
         
Styrelsen
SPF Seniorerna Gamla Bjered

Video 1 från Socialförvaltningen

Information från Socialförvalningen
hittar du här.

Information om höstens Medlemsmöten  hittar du här.

Information om höstens aktiviteter
till alla medlemmar i
SPF Seniorerna Gamla Bjered 

          

        
Kommunala pensionärsrådet (KPR)
   
Styrelsen informerar om aktuella frågor i KPR - Kommunala pensionärsrådet, hittar du 
här under ANSLAGATAVLA
 

Aktuella medlemsförmåner från SPF Seniorerna centralt: Medlemsförmåner.
          
Aktuella medlemsförmåner från SPF Seniorerna Skånedistriktet: Medlemsförmåner.

     Kalender

För beskrivning, se under fliken PROGRAM: 

Månadsmöte (M), Temadag (T), Resa (R),
Naturpromenad och Naturvandring (N).

                     
Se under Medlemsmöten,
Naturpromenader och Naturvandringar.

Bridgeresultat

Här hittar du redovising av resultat från spel inom SPF Seniorerna Gamla Bjereds bridge-grupper. Klicka på ikonen till vänster.