Välkommen till SPF Seniorerna Gamla Bjereds hemsida. Här hittar du information, som du kan ha nytta av som medlem i vår förening.
           
Om du önskar bli medlem, följ länken Bli medlem.

Mötesplats Bjärred

           
Vi vill informera om att Mötesplats Bjärred, Hans Jonas väg 9, har intressanta föreläsningar dit alla seniorer är välkomna. 
       

Närmast är det följande som är aktuellt:
  • 14 november kl. 14.00-15.30, följ med Arne Gilje på en resa längs Mississippi, reseskildring.

Hela kalendariet hittar ni på kommunens hemsida.

           Information från Styrelsen         
Efter en härlig sommar ser vi fram emot hösten då vi kan njuta av de vackra höstfärgerna som omger hos här i Bjärred. 
Hösten innebär ofta att vi tar vid med gamla aktiviteter men också att vi börjar med nya. 
För medlemmar i SPF Gamla Bjered gäller det att studera höstprogrammet noga för att välja arrangemang att delta i! 
         
Styrelsen har haft sitt första sammanträde och alla föreningens cirklar rullar på. Våra medlemsmöten är igång och vi hoppas att innehållet kommer att tilltala er. 
Senaste månadsmötet där Kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén pratade om Bjärreds Framtid och om äldreomsorgen i kommunen var – till vår stora glädje - mycket välbesökt. Det var fullsatt redan kl. 13.30 vilket innebar att en del medlemmar inte kunde erbjudas plats. Vi hoppas att Robert fick ett konkret bevis om behovet av större föreningslokaler i Bjärred! 
             
GDPR – regelverket för behandling av personuppgifter – började tillämpas i maj 2018. GDPR gäller även föreningar som SPF Gamla Bjered. Styrelsen kommer att ta fram information om hur personuppgifterna behandlas i föreningen. Informationen kommer att finnas på hemsidan. En korrekt tillämpning av GDPR kan innebära att vi inte kan fortsätta att trycka upp och dela ut medlemsförteckningen. 
            
Tidigare styrelser i föreningen har arbetat med ett viktigt dokument om Ansvars- och Arbetsfördelning för dem som är funktionärer i SPF seniorer gamla Bjered. Nuvarande styrelse har uppdaterat dokumentet och lagt till ytterligare funktioner. En sammanfattning av vilka funktioner som finns framgår av funktionsplanen nedan. 
            
Vi i styrelsen uppskattar mycket om ni tar kontakt med oss om ni har frågor eller till exempel förslag till nya aktiviteter i vår fina förening!! 
Ha en fortsatt fin höst samt varmt välkomna till höstens aktiviteter 
            
Styrelsen

           Styrelsen 
Sekreteriat Ekonomi +Revision 
Medlemsregistret Hemsidan Valberedningen 
KPR* Sammankomstgruppen * 
Resegruppen Cirkelgruppen Program och Tryckeri Mötesgruppen 
Nycklar o Lokaler Brevduvorna* Hjärtegruppen* 
Bärarlaget* 
           
Sammankomstgruppen = ansvara för olika sammankomster t.ex. nya medlemmar, funktionärs lunchen m.m. 
KPR= Kommunala Pensionärsrådet 
Brevduvorna = utdelning av våra program 
Hjärtegruppen =Ansvarar för förtäring vid våra Tema och Månadsmöten 
Bärarlaget = ansvarar för att det finns stolar och bord till alla 
 

Aktuellt

       
Piraten &
Sten Broman – en underhållande timme i ord och ton 

        
Temadag 19 nov kl. 14.00 
i Bergasalen
        
Anna-Lena Brundin och 
Jan Sigurd Temadag den 19 november
        
På tisdag är ni välkomna till Bergasalen kl. 14.00 för att lyssna på Anna-Lena Brundin och Jan Sigurd De ska ge oss en underhållande timme i ord och ton på temat Piraten & Sten Broman. 
            
Som vi skrivit i programmet är detta en temadag.  Vi valde att förlägga den till Bergasalen på grund av möjligheten att ta emot fler medlemmar. Detta innebär att kostnaden är 20 kr och att det är frukt som bjuds! 
            
Vi påminner också om att årets TV-julvärd kommer till oss torsdagen den 5 december kl. 14 och då bjuds det på kaffe och kakor!
        

        
Kommunala pensionärsrådet (KPR)
   
Gull-Britt Melvanius' information om aktuella frågor i KPR - Kommunala pensionärsrådet, hittar du 
här under ANSLAGATAVLA
 


Mina 50 fantastiskt roliga teaterår 
        
Månadsmöte 
5 december kl.14.00
i Bergasalen 
        
Marianne Mörck

           

Viktig information 
           
Den 12 november skulle vi ha gästats av Marianne Mörck vid vårt månadsmöte i Bergasalen. Vid kontakt med Marianne den 21 oktober visade det sig att hon av misstag strukit vår bokning, vilket hon djupt beklagade. Marianne är otroligt mycket uppbokad för tillfället men torsdagen den 5 december har hon möjlighet att komma till oss. Även då blir mötet i Bergasalen och tidpunkten är kl. 14.00.
             
Detta innebär att månadsmötet den 12 november ställs in och att det blir ett månadsmöte den
5 december i stället.

           
Vi är ledsna över att behöva göra en programändring men glada att det gick att få till ett nytt möte med Marianne före jul.

Aktuella medlemsförmåner från SPF Seniorerna centralt: Medlemsförmåner.
          
Aktuella medlemsförmåner från SPF Seniorerna Skånedistriktet: Medlemsförmåner.

     Kalender

För beskrivning, se under fliken PROGRAM: 

Månadsmöte (M), Temadag (T), Resa (R),
Naturpromenad och Naturvandring (N).

                     
             
2019-11-19     Piraten & Sten Broman (T)
2019-11-20     Naturpromenad (N)
2019-11-22     WAPNÖ Julmässa (R)
          
2019-12-05     Marianne Mörck (M)
2019-12-06     Julbord på Sundet (R)
2019-12-07     Allsång på Operan (R)
2019-12-17     Vi önskar varandra God Jul (M)
         
2020-01-18     Tosca, Malmö Opera (R)
         
2020-03-01     Orfeus i Underjorden, Malmö Opera (R)

Bridgeresultat

Här hittar du redovising av resultat från spel inom SPF Seniorerna Gamla Bjereds bridge-grupper. Klicka på ikonen till vänster.