Välkommen till SPF Seniorerna Gamla Bjereds hemsida. Här hittar du information, som du kan ha nytta av som medlem i vår förening.
           
Om du önskar bli medlem, följ länken Bli medlem.

Information från Styrelsen.

Käre medlem!
         
Välkommen till ett nytt halvår med många intressanta aktiviteter!
          
Vårt kära Medborgarhus står nu färdigt att tas i bruk efter en genomgripande renovering med en helt ny miljöanläggning som kommer att ge oss frisk luft i alla våra lokaler. Glöm inte att anmäla till "Återinvigningsfesten" den 23 september klockan 18.00.
          
Resekommitteen vill påminna om att det finns platser kvar på "Malmö-resan", "Sound of Music" och "Max IV". Vandring  "Lund till fots" kommer att dubbleras p g a stort intresse. Nytt datum 4 oktober, kl 15, där finns platser kvar.
           
Vi har många bra föredragshållare under hösten med början den 5 september i Stora salen på Medborgarhuset. Susanne Ivarsson (professor i åldrandeforskning) talar kring ämnet "Blivande hundraåringar uppmanas bli mer digitala".
         
Den 19 september kommer Jan Wifstrand att utveckla sina tankar kring papperstidningens - vara eller icke vara.
           
Styrelsen vill fortsätta med att uppmuntra medlemmarna till att komma med förslag och idéer!
          
Ragnar Jonson är den som ligger bakom iden med föreningens Höstkampanj - "Syns jag så finns jag!" I det stundande höstmörkret vill vi uppmuntrar er alla att använda den reflex som kom med senaste utskicket.

Styrelsen

Aktuellt

Naturvandringar

          
Information om naturvandringarna 11 oktober och 8 november. Läs mer här.

Bokcirkel med gemensam läsning

           
Bjärreds bibliotek erbjuder i höst åtta tisdagar, med start den 12/9 kl. 13.15-14.45, en cirkel där vi läser och diskuterar en kortare text.
Begränsat antal deltagare, anmälan till biblioteket.

Välkommen att prova!

Senior i skolan
     

Anita Swedin rapporterar från projektet Senior i skolan. Du kan läsa rapporten här.

Vad vill/kan du göra för våra flyktingar i kommunen?

        
Du kan läsa mer här.

Aktuella medlemsförmåner från SPF Seniorerna centralt: Medlemsförmåner.
          
Aktuella medlemsförmåner från SPF Seniorerna Skånedistriktet: Medlemsförmåner.

     Kalender

För beskrivning, se under fliken PROGRAM: 

Månadsmöte (M), Temadag (T), Resa (R), Naturvandring (N).

        
2017-11-07     Att få balans i livet (T)
2017-11-07     Heldagsresa till Malmö (R)
2017-11-08     Naturvandring (N)
2017-11-19     Chess, Kristianstads teater (R)
2017-11-21     Otto Pers gård (M)
2017-11-30     Lunchträff med ärtsoppa
         
2017-12-03     Sound of Music (R)
2017-12-12     Vi önskar varandra God Jul (M)

Bridgeresultat

Här hittar du redovising av resultat från spel inom SPF Seniorerna Gamla Bjereds bridge-grupper. Klicka på ikonen till vänster.