Välkommen till SPF Seniorerna Gamla Bjereds hemsida. Här hittar du information, som du kan ha nytta av som medlem i vår förening.
           
Om du önskar bli medlem, följ länken Bli medlem.

           Information från Styrelsen

Styrelsen vill önska alla sina medlemmar en riktigt
         
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

Ny ordförande i vår förening

          
Gull-Britt Melvanius är ordförande i vår förening fram tills årsmötet i februari 2019.
         
Önskas kontakt:
gullbritt.melvanius@gmail.com
mobil 070-263 79 85

Gull-Britt Melvanius

Medhjälpare i Cirkelkommittén sökes
          

Vi söker några som vill vara aktiva och hjälpa till med arbetet kring cirklar, programarbete, lokalplanering,
nya cirklar, nya cirkelledare osv.
        
Du som är intresserad. Hör av dig till
         
Per-Olof Fagerström, tel. 076-829 40 36
fam.fagerstrom@outlook.com​​​​​​​​​​​​​​

Senior i Skolan
            
Under höst- och vårterminen 2016/17 genomförde vår
föreningen projektet Senior i Skolan (se information här). Nu kommer Lomma kommun att hålla i och införa Senior i Skolan under hösten 2018.
              
Mer information finns i Handbok för Seniorer i skolan 2013, som man hittar på följande länk:
            
http://www.ritetautskola.org/files/hsis-swe-web.pdf
            
(Källa: Karlskrona kommun, Tryck: Vester Kopi, Odense
2013)
          
Kontakter:
            
Svenjohan Davidson,
Verksamhetschef grundskola
Lomma kommun, UKF-Förvaltningen
234 81 Lomma
073-341 13 42
svenjohan.davidson@lomma.se
            
Lars Arheden
SPF Seniorerna Gamla Bjered
073-422 22 24
larheden@me.com
        
Du som är intresserad är välkommen till ett inledande möte någon gång i början av september.
Information om tidpunkt och plats för mötet kommer att
skickas ut.

Aktuellt

För att se en större affisch, klicka på bilden.


ALLSÅNG på OPERAN

med Rickard Söderberg
och hans gästartister

lördagen den 2 februari 2019

          
Bindande anmälan till 
Elvy Brandt, tel. 29 34 14.
          
Mer information under Resor.

Aktuella medlemsförmåner från SPF Seniorerna centralt: Medlemsförmåner.
          
Aktuella medlemsförmåner från SPF Seniorerna Skånedistriktet: Medlemsförmåner.

     Kalender

För beskrivning, se under fliken PROGRAM: 

Månadsmöte (M), Temadag (T), Resa (R),
Naturpromenad och Naturvandring (N).

                   
         
2018-12-31     Nyårskonsert, Malmö Opera (R)
           
2019-01-27     La Traviata, Malmö Opera (R)
         
2019-03-17     Matilda, Malmö Opera (R)

Bridgeresultat

Här hittar du redovising av resultat från spel inom SPF Seniorerna Gamla Bjereds bridge-grupper. Klicka på ikonen till vänster.