Välkommen till SPF Seniorerna Gamla Bjereds hemsida. Här hittar du information, som du kan ha nytta av som medlem i vår förening.
           
Om du önskar bli medlem, följ länken Bli medlem.

Mötesplats Bjärred

           
Vi vill informera om att Mötesplats Bjärred, Hans Jonas väg 9, har intressanta föreläsningar dit alla seniorer är välkomna. 
      

Hela kalendariet hittar ni på kommunens hemsida.

           Information från Styrelsen


Skrivelse från styrelsen till Skånetrafiken an-gående föreslagna ändringar i kollektiv-trafiken i Bjärred:  

Aktuellt

Vi önskar varandra
God Jul! 

              
Månadsmöte 17 december
kl. 14.00 i Bergasalen
      
                  
På tisdag är ni varmt välkomna till Bergasalen
kl. 14.00 för att lyssna på SPF:s egen eminenta kör Stämbandet.
            
Utöver skönsång serveras glögg med tillbehör, pepparkakor och lussekatter!
 

        
Kommunala pensionärsrådet (KPR)
   
Gull-Britt Melvanius' information om aktuella frågor i KPR - Kommunala pensionärsrådet, hittar du 
här under ANSLAGATAVLA
 

Aktuella medlemsförmåner från SPF Seniorerna centralt: Medlemsförmåner.
          
Aktuella medlemsförmåner från SPF Seniorerna Skånedistriktet: Medlemsförmåner.

     Kalender

För beskrivning, se under fliken PROGRAM: 

Månadsmöte (M), Temadag (T), Resa (R),
Naturpromenad och Naturvandring (N).

                     
          
2019-12-17     Vi önskar varandra God Jul (M)
         
2020-01-18     Tosca, Malmö Opera (R)
         
2020-03-01     Orfeus i Underjorden, Malmö Opera (R)

Bridgeresultat

Här hittar du redovising av resultat från spel inom SPF Seniorerna Gamla Bjereds bridge-grupper. Klicka på ikonen till vänster.