Välkommen till SPF Seniorerna Gamla Bjereds hemsida. Här hittar du information, som du kan ha nytta av som medlem i vår förening.
           
Om du önskar bli medlem, följ länken Bli medlem.

Mötesplats Bjärred

           
Vi vill informera om att Mötesplats Bjärred, Hans Jonas väg 9, har intressanta föreläsningar dit alla seniorer är välkomna. 
      

Hela kalendariet hittar ni på kommunens hemsida.

           Information från Styrelsen

 

Bjärred Mars 2020
 
Bästa medlemmar -
SPF Seniorerna Gamla Bjered.

           
Ett vårbrev var på väg till er strax innan vi drabbades av Corona  viruset. I brevet tänkte vi informera om våra aktiviteter under våren samt förberedelserna för höstens program. 
         
I stället fick ni för en vecka sedan information om att alla våra aktiviteter är inställda till den sista juni. Vi har haft kontakt med föredragshållare/underhållare som vi har avbokat. Vår förhoppning är att vi ska kunna erbjuda nya tillfällen med dessa senare under året.
             
Styrelsens arbete kommer under våren att fortsätta i den mån det fungerar med telefonmöten.
           
Vi hoppas alla att förhållandena har normaliserats till midsommar men det är det ingen som kan veta något om idag.
            
Med social isolering för 70+ personer befinner vi oss i en mycket annorlunda situation. Om vi inte medverkar till att hindra smittspridningen av Coronaviruset kan det även i värsta fall bli en farlig situation för oss! 
            
Vi hoppas innerligt att ingen av er har fått besök av Corona gästen! Om vi följer rekommendationerna från myndigheter kanske vi slipper besöket
                             
Hur sysselsätter vi oss under tiden då? 
         

  • Ni som har Facebook kan ju följa all glada bilder och förslag från medlemmar över hela landet genom ”Digital Gemenskap med SPF Seniorerna”.
  • SPF centralt har även på sin hemsida lagt ut lite tips om sysselsättning, www.spfseniorerna.se  välj fliken - Så tycker vi och därefter Hälsa och omsorg/Information om Coronavirus/Tips till seniorer.
  • Kontakta varandra en extra gång antingen på mail eller telefon.
  • Vi måste också röra på oss! De som har trädgård får jobba lite extra där - ogräs finns alltid! Hushållsarbete kräver både kalorier och muskelarbete. Långa promenader är fint nu när vårsolen skiner så härligt men håll avstånd till de du möter eller går tillsammans med.

           
Ni är alla välkomna att kontakta oss i styrelsen om ni har tankar om hur föreningen kan vara till hjälp och stöd under våren.
              
Sköt om er och njut av vårsolen!
          
Hälsar 
Styrelsen 
SPF Seniorerna Gamla Bjered
 

Ny hemsida
           
Information om hemsidan
         
SPF Gamla Bjered har en hemsida som vår webmaster Göran Magnusson har haft ansvaret för i många år och som skötts av honom på ett föredömligt sätt. Göran anmälde förra året att han ville upphöra med sitt uppdrag. Göran rekommenderade att föreningen i samband med detta skulle ansluta sig till den plattform som SPF centralt erbjuder för föreningarnas hemsidor. Fördelen med detta är att vi på vår hemsida då har tillgång till all samlad information både från förbundet, distriktet och föreningen samt att vi får en plattform som underhålls från centralt håll och kontinuerligt utvecklas. Vi kommer dock inte att kunna ha utrymme för samma flexibilitet och möjlighet att påverka hemsidans utseende som vi har med vår nuvarande hemsida.
            
Parallellt med att vår nuvarande hemsida hålls uppdaterad har vi påbörjat uppbyggnaden av den nya hemsidan. Vi har försökt bibehålla så mycket som möjligt av den gamla strukturen för att användarna ska känna igen sig och för att vi tycker att den har fungerat bra.
           
För det fortsatta arbetet med den nya hemsidan vill vi gärna ha era synpunkter på både struktur, innehåll, tillgänglighet och om det är någon information ni saknar eller ni tycker är överflödig. Vi kan inte lova att tillgodose alla önskemål men målet är att tillsammans med er få en väl fungerande hemsida som fyller våra behov.
            
Vi planerar att stänga den gamla hemsidan runt halvårsskiftet men om man går in på den gamla hemsidan efter detta kommer det inledningsvis att finnas en länk till den nya.
            
Ni når den nya hemsidan via följande länk
https://www.spfseniorerna.se/distrikt/skanedistriktet/foreningslista/spf-seniorerna-gamla-bjered/
        
eller genom att söka på www.spfseniorerna.se och i huvudmenyn välja Föreningarna/Skånedistriktet/Gamla Bjered.
          
Era förslag, tankar och funderingar kring hemsidan är ni välkomna med till Christina Hedlund, ninna.hedlund@bjarred.net, tel. 070-835 90 59,
Annette Jörgensen, annette.jr@telia.com,
tel. 070- 822 37 20.
 

Till alla medlemmar
          
Av dokument om GDPR framgår den policy som styrelsen har beslutat om avseende behandling av personuppgifter i enlighet med Dataskydds-förordningen GDPR
Som en konsekvens härav har styrelsen beslutat att inte trycka upp och distribuera någon medlems-förteckning då detta skulle stå i strid med den aktuella förordningen.
          
Styrelsen


Skrivelse från styrelsen till Skånetrafiken an-gående föreslagna ändringar i kollektiv-trafiken i Bjärred: 

Aktuellt


Till alla medlemmar
          
Styrelsen har tidigare tagit beslut om att ställa in medlemsmötena den 24 mars och 2 april och vi har rekommenderat våra cirkelledare att tills vidare ställa in cirkelverksamheten. Händelseutvecklingen kring Corona viruset har sedan tidigare beslut ytterligare accelererat. Rekommendationen från Folkhälso-myndigheten är nu att personer över 70 år ska undvika alla sociala kontakter så långt möjligt.
          
Styrelsen har idag tagit ett nytt beslut som innebär att föreningens samtliga aktiviteter ställs in t.o.m.
den 30 juni 2020
. De medlemmar som redan betalat för resor, teaterbesök och studiebesök ombeds att kontakta Elvy Brandt, 046-29 34 14, eller
Elisabeth Lord, 046-29 26 69, för återbetalning. 
          
Beträffande de inställda medlemsmötena är vår intention att kunna hitta nya dagar för de gäster som vi nu avbokar.
        
Det är en svår tid för alla kanske socialt speciellt för oss lite äldre. Vi måste hjälpas åt för att stödja varandra och speciellt de i vår närhet som av olika skäl kan behöva extra stöd och uppmuntran. Att bli uppringd för en pratstund kan betyda väldigt mycket!
          
Vi håller er fortsättningsvis uppdaterade när det gäller kommande aktiviteter.
          
Styrelsen SPF Seniorerna Gamla Bjered
             


SPF Seniorerna rekommenderar att förenings- och distriktsaktiviteter skjuts upp eller ställs in
          
Idag har Folkhälsomyndigheten kommit med en ny rekommendation är att äldre inte ska lämna hemmet i onödan. Det betyder att vi från SPF Seniorernas förbund nu rekommenderar att förenings- och distriktsmöten skjuts på framtiden eller ställs in. Rekommendationen omfattar alla typer av aktiviteter.
           
Jag vill också uppmana våra yngsta medlemmar, som är fullt friska, att hjälpa äldre medlemmar med att handla mat och gå till apoteket om de saknar yngre släktingar och vänner. Detta är en tid att vara solidariska med varandra och sträcka ut en hjälpande hand. Kom bara ihåg att inte utsätta er själva eller andra för onödig risk. Även om ni inte kan mötas i föreningarna kan ni ringa till varandra för att minska känslan av isolering. Speciellt bör ni tänka om det är någon medlem som saknar anhöriga och kan känna sig extra ensam.
             
Folkhälsomyndigheten rekommenderar även att de kontorsanställda i Stockholmsområdet att arbeta hemifrån om de kan. Detta innebär att förbundspersonalen omfattas av denna rekommendation. Många av oss kan utan problem sitta hemma medan andra kommer att få svårare att utföra sitt dagliga arbete. Jag räknar med att vi kommer att få längre svarstider på telefon och e-post. Vi ber er att ha extra mycket tålamod med oss.
 
Varma hälsningar

Peter Sikström
generalsekreterare
SPF Seniorerna
                      
Om du känner dig sjuk så ska du kontakta i första hand 1177 för information om när och var du ska söka vård.
        
Du kan ringa telefonnummer 113 13 om du inte har några symtom, men har allmänna frågor om corona. Det är ett nationellt informationsnummer där du kan ställa frågor.

        
Kommunala pensionärsrådet (KPR)
   
Gull-Britt Melvanius' information om aktuella frågor i KPR - Kommunala pensionärsrådet, hittar du 
här under ANSLAGATAVLA
 

Aktuella medlemsförmåner från SPF Seniorerna centralt: Medlemsförmåner.
          
Aktuella medlemsförmåner från SPF Seniorerna Skånedistriktet: Medlemsförmåner.

     Kalender

För beskrivning, se under fliken PROGRAM: 

Månadsmöte (M), Temadag (T), Resa (R),
Naturpromenad och Naturvandring (N).

                     
Alla aktiviter inställda t o m 30 juni 2020.

2020-03-18    Naturvandring (N)
2020-03-24    Fozzes Jazzband (M)
2020-03-28    The Phantom of the Opera,
                       Kristianstads teater (R)
          
2020-04-01    Naturpromenad (N)
2020-04-02    Extra månadsmöte med Henrik Widegren
2020-04-14    Trafiksäkerhet för seniorer (T)
2020-04-15    Liten Konstrunda (R)
2020-04-15    Naturvandring (N)
2020-04-22    Rickard ovan Regnbåge,
                      Malmö Opera (R)
2020-04-28    Sixten Nordström (M)
2020-04-28    En Midsommarnattsdröm,
                       Malmö Opera (R)
2020-04-29    Naturpromenad (N)
        
2020-05-06    Naturvandring (N)
2020-05-12    Vad är sambandet mellan hörselned-
                       sättning och kognitiv prestation? (T)
2020-05-11    Spreewald med Dresden och Berlin (R)
2020-05-20    Naturpromenad (N)
2020-05-25    Kyrksilver, Skamstock, Stenansikte (R)
2020-05-26    Robert Wenglén (M)
2020-05-27    Naturvandring (N)
              
2020-06-11    Pang i bygget, Fredriksdalsteatern (R)
         
2020-07-10    Kosta, glas-hyttsill, luffarmuseum (R)
           
2020-08-24    Färöarna (R)
           
2020-09-07    Golfresa, Hooks Herrgård (R)

Bridgeresultat

Här hittar du redovising av resultat från spel inom SPF Seniorerna Gamla Bjereds bridge-grupper. Klicka på ikonen till vänster.