Välkommen till SPF Seniorerna Gamla Bjereds hemsida. Här hittar du information, som du kan ha nytta av som medlem i vår förening.
           
Om du önskar bli medlem, följ länken Bli medlem.

Mötesplats Bjärred

           
Vi vill informera om att Mötesplats Bjärred, Hans Jonas väg 9, har intressanta föreläsningar dit alla seniorer är välkomna. 
      

Hela kalendariet hittar ni på kommunens hemsida.

           Information från Styrelsen


 

Bjärred April 2020
 
Bästa Medlemmar!
          
Fortfarande känns det overkligt att varje dag vakna upp till en värld som vi för några månader sedan inte kunde föreställa oss. Att hantera en situation med restriktioner i vardagslivet, inga personliga möten med nära och kära, en rensad almanacka och en underliggande oro för framtiden påverkar oss alla. Vi har alla försökt hittat nya rutiner för vår vardag och det fina vädret har gjort att uteaktiviteter av olika slag har fått mycket tid. Många har också tvingats öka sina digitala kunskaper för att kunna mötas på ett nytt sätt vilket är positivt för framtiden. Vi i styrelsen tillhör den gruppen och i torsdags genomförde vi vårt första styrelsemöte digitalt med ljud och bild.  Vi kunde konstatera att det gick väldigt bra! Vi fortsätter att arbeta så resten av våren.
         
I dagsläget vet vi inte när livet återvänder till det vanliga. Vi vill ändå förmedla att vi arbetar med höstens program för att ha beredskap att starta upp aktiviteter igen i slutet av augusti. Vid vårt styrelsemöte den 4 juni ska programmet för hösten vara fastlagt. Nytt i höst-programmet  blir troligen filmvisning på Stationen 2.0 vissa söndagseftermiddagar, filmcirkel med besök på Kino i Lund och förmiddagsfikor också på Stationen 2.0.
          
Ett antal extra medlemsmöten i Stora Salen och i Bergasalen har bokats in för att ha möjlighet att genomföra i vart fall några av de program som vi tvingats ställa in under våren. De program som inte får plats under hösten sparar vi till våren 2021.
          
Inom styrelsen förbereder vi också ett projekt med insatser som bidrar till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre. Projektet genomförs med statsbidrag och vi hoppas att aktiviteter inom projektets ram kan ske under hösten.  
Inom styrelsen har vi diskuterat vad vi i nuläget kan göra för att stödja våra medlemmar. Från SPF centralt har skickats mail till alla SPF medlemmar med Corona information av olika slag och bl.a. med länkar till digitala rum och andra aktiviteter på nätet. 
         
Vi uppskattar om ni hör av er till oss i styrelsen med era tankar och idéer om föreningens verksamhet både i Corona tider och när dessa är förbi.
 
På återhörande och förhoppningsvis snart på återseende!
 
Styrelsen för SPF Seniorerna Gamla Bjered
 
Annette Jörgensen, ordförande     070-822 37 20
Dennis Berkström                          076-835 40 57
Christina Hedlund                          070-835 90 59
Annika Helsing Persson                070-686 79 80
Ragnar Jonson                              070-829 05 76
Tor-Björn Langåsen                       070-219 86 46
Gun-Britt Ohlsson                          070-670 64 43
Eva Påhlsson                                073-541 34 30
Christina Unell                               070-317 08 90
 

Ny hemsida
           
Information om hemsidan
         
SPF Gamla Bjered har en hemsida som vår webmaster Göran Magnusson har haft ansvaret för i många år och som skötts av honom på ett föredömligt sätt. Göran anmälde förra året att han ville upphöra med sitt uppdrag. Göran rekommenderade att föreningen i samband med detta skulle ansluta sig till den plattform som SPF centralt erbjuder för föreningarnas hemsidor. Fördelen med detta är att vi på vår hemsida då har tillgång till all samlad information både från förbundet, distriktet och föreningen samt att vi får en plattform som underhålls från centralt håll och kontinuerligt utvecklas. Vi kommer dock inte att kunna ha utrymme för samma flexibilitet och möjlighet att påverka hemsidans utseende som vi har med vår nuvarande hemsida.
            
Parallellt med att vår nuvarande hemsida hålls uppdaterad har vi påbörjat uppbyggnaden av den nya hemsidan. Vi har försökt bibehålla så mycket som möjligt av den gamla strukturen för att användarna ska känna igen sig och för att vi tycker att den har fungerat bra.
           
För det fortsatta arbetet med den nya hemsidan vill vi gärna ha era synpunkter på både struktur, innehåll, tillgänglighet och om det är någon information ni saknar eller ni tycker är överflödig. Vi kan inte lova att tillgodose alla önskemål men målet är att tillsammans med er få en väl fungerande hemsida som fyller våra behov.
            
Vi planerar att stänga den gamla hemsidan runt halvårsskiftet men om man går in på den gamla hemsidan efter detta kommer det inledningsvis att finnas en länk till den nya.
            
Ni når den nya hemsidan via följande länk
https://www.spfseniorerna.se/distrikt/skanedistriktet/foreningslista/spf-seniorerna-gamla-bjered/
        
eller genom att söka på www.spfseniorerna.se och i huvudmenyn välja Föreningarna/Skånedistriktet/Gamla Bjered.
          
Era förslag, tankar och funderingar kring hemsidan är ni välkomna med till Christina Hedlund, ninna.hedlund@bjarred.net, tel. 070-835 90 59,
Annette Jörgensen, annette.jr@telia.com,
tel. 070- 822 37 20.
 

Till alla medlemmar
          
Av dokument om GDPR framgår den policy som styrelsen har beslutat om avseende behandling av personuppgifter i enlighet med Dataskydds-förordningen GDPR
Som en konsekvens härav har styrelsen beslutat att inte trycka upp och distribuera någon medlems-förteckning då detta skulle stå i strid med den aktuella förordningen.
          
Styrelsen

Aktuellt


Bästa medlemmar!
          
Välkomna att delta i en ny aktivitet!
           
Det är länge sedan vi sågs men vi hoppas att ni har hittat en bra vardag även i vår nya situation. Låt oss hoppas att vi kan ses igen i höst - i vart fall i vissa aktiviteter.
          
Vi hör från alla håll att det är viktigt att vi rör på oss. Det stärker fysiken och visst är det fantastiskt att vår hjärna också blir bättre i en mängd avseenden – trots vår ålder! 
Vi har från en annan SPF förening i Skåne hämtat en idé till en aktivitet som man även kan ägna sig åt i Coronatid. Nu vill vi testa den i vår förening. Så här ska det gå till:
                 
Vi ska ju undvika för stora sällskap men ensam eller i sällskap med ett par andra på rätt avstånd kan man njuta av en cykeltur eller promenad. Om man av olika skäl inte kan cykla eller promenera kan man delta per bil. Vi har försökt att hitta medlemsadresser som ligger utspridda så att det kan bli en lämplig runda att ta i ett svep eller dela upp i olika etapper. 
                
På varje adress finns det på postlådan en lapp med en bokstav. Notera bokstaven på adresslistan. Samtliga bokstäver bildar de första sju orden i en känd visa. Adresslistan finns på hemsidan. Ni kan skriva ut den eller hämta ett utskrivet exemplar i en korg i carporten på Näktergalsvägen 16 A respektive Morkullevägen 37. 
            
Bokstäverna finns på plats på brevlådorna den 27 maj t.o.m. den 10 juni. Dina svar vill vi ha senast den 10 juni antingen i pappersform i brevlådan Fågelsångsvägen 7 eller brevlådan Morkullevägen 37. Du kan också mejla svaren till ninna.hedlund@bjarred.net. Svaren ska alltså dels innehålla vilken bokstav ni hittat på vilken brevlåda och dels visans första sju ord. 
Det finns också en utslagsfråga. Vid Fågelsångsvägen 7 och Morkullevägen 37 finns en plastflaska med ett antal glaskulor i. Ni ska gissa hur många och ange svaret.
               
Glöm inte att ange rätta svar och ditt namn och telefonnummer på adresslistan.  
            
Självklart blir det fina priser! Vinnarna presenteras på hemsidorna den 17 juni och kommer också att kontaktas via telefon. Vinnarna dras av  revisors-suppleanten Jan Axelsson och sammankallande i valberedningen Gull-Britt Melvanius.
           
Har ni funderingar eller frågor är ni välkomna att ringa till Annette, 070-822 37 20, eller till
Christina H, 070-835 90 59.
 
Lycka till!
             
Styrelsen SPF Gamla Bjered

Tävlingsformulär. Klicka på länken nedan för att ladda ner formuläret till din dator. Du kan sedan skriva ut formuläret på din skrivare.


Lomma kommun startar en digital mötesplats för alla som behöver någon att prata med. 
          
Coronaviruset har förändrat mycket på kort tid. Folkhälsomyndighetens rekommendationer gör att våra sociala kontakter har begränsats, speciellt för de äldre. Lomma kommun bjuder därför in till en digital mötesplats för alla som behöver någon att prata med. Varje onsdag kl 11.00-12.00 finns vi där för samtal, med start den 13 maj.
Just nu finns inget facit på vad som är mest rätt eller fel. Det vi alla kan göra är att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. I korthet innebär det att: stanna på hemmaplan, tvätta händerna och hålla avståndet till andra människor.
            
Vi som arbetar i Lomma kommun finns till för dig. Vi vill inte att någon ska vara ofrivilligt ensam. Därför erbjuder vi nu en digital mötesplats med namnet "Vi finns här för dig ❤️".
          
Första tillfället för mötet på internet är onsdagen den 13 maj, kl 11.00-12.00, och sedan kör vi varje onsdag framöver tills annat beslutas.
            
Vi tänker oss ett upplägg som påminner om radioprogrammet ”Ring P1” – fast vi kan prata om saker som är relevanta i Lomma kommun. Men vi kan såklart också prata om livet. Du som deltar bestämmer vad du vill prata om. Det är helt frivilligt och kostnadsfritt att vara med.
              
Samtalsvärdar är Lomma kommuns medarbetare Katerina Katsanikou, stabschef på samhällsbyggnadsförvaltningen, och Thomas Kvist, verksamhetschef för förskolorna i kommunen.

Hur deltar jag i den digitala mötesplatsen?
Gå till: meet.lomma.se
Vid behov, knappa in koden: cik-fgcd-xvv
Inloggningen fungerar bara under mötestiden.
 
Volontärshjälp
          
Missa inte att det också finns hjälp att få med enklare ärenden, som att handla mat eller att hämta medicin? Lomma kommun samordnar hjälpinsatser till dig som över 70 år. Anmäl ditt intresse via internet på lomma.se/volontar:
         
Mer information kring Lomma kommuns insatser under coronapandemin hittar du på: lomma.se/corona
 


Information från resegruppen april 2020
              
Som tidigare meddelats är alla aktiviteter inställda t.o.m.30 juni. 
Eftersom Covid-19 ännu inte lämnat oss, eller övriga världen, har vi även fått avboka den planerade Kosta-resan den 10-11 juli.
Samtliga inställda aktiviteter kommer vi försöka genomföra när allt är normalt igen eller våren 2021
             
Vi är många som saknar de kulturella arrangemangen. Eftersom vi inte kan komma till Malmö Opera, kommer de till oss via sin hemsida. 
Där kan ni lyssna till ”Dagens sång”, som sänds på eftermiddagar måndag-fredag,

Dagens sång från Malmö Opera

Samtliga inspelningar fr.o.m. 23 mars finns kvar liksom Rickard Söderbergs inställda ”Allsång” den 21 mars, som sändes utan publik från övre foajén. 
Lyssna även på ”I väntan på en Midsommar-nattsdröm” och ”Skönheten tar farväl” ensemblen lämnar operan!
               
Vi har mycket att se fram emot till hösten och våren 2021 som t.ex. Malmö Opera: 
musikalen ”Funny Girl” med Sanna Nielsen och
”Julkonsert” med Rickard Söderberg, Marianne Mörck och operastjärnan Anne Sofie von Otter m.fl.
         
Kristianstads Teater: ”Phantom of the Opera” planerar nypremiär februari/mars 2021. 
Vi har förtur till biljetter och är lovade information så snart speldagar är bestämda.
               
Det är en förhoppning att vi till hösten kan återgå till våra normala och trevliga aktiviteter. Till dess hoppas vi ni tar väl hand om varandra, håller huvudet kallt, 
hjärtat varmt, händerna rena och håll avstånd! 
            
Önskar en GLAD PÅSK och njut av vårsolen och sommaren!
 
Resegruppen
 


Till alla medlemmar
          
Styrelsen har tidigare tagit beslut om att ställa in medlemsmötena den 24 mars och 2 april och vi har rekommenderat våra cirkelledare att tills vidare ställa in cirkelverksamheten. Händelseutvecklingen kring Corona viruset har sedan tidigare beslut ytterligare accelererat. Rekommendationen från Folkhälso-myndigheten är nu att personer över 70 år ska undvika alla sociala kontakter så långt möjligt.
          
Styrelsen har idag tagit ett nytt beslut som innebär att föreningens samtliga aktiviteter ställs in t.o.m.
den 30 juni 2020
. De medlemmar som redan betalat för resor, teaterbesök och studiebesök ombeds att kontakta Elvy Brandt, 046-29 34 14, eller
Elisabeth Lord, 046-29 26 69, för återbetalning. 
          
Beträffande de inställda medlemsmötena är vår intention att kunna hitta nya dagar för de gäster som vi nu avbokar.
        
Det är en svår tid för alla kanske socialt speciellt för oss lite äldre. Vi måste hjälpas åt för att stödja varandra och speciellt de i vår närhet som av olika skäl kan behöva extra stöd och uppmuntran. Att bli uppringd för en pratstund kan betyda väldigt mycket!
          
Vi håller er fortsättningsvis uppdaterade när det gäller kommande aktiviteter.
          
Styrelsen SPF Seniorerna Gamla Bjered
             

        
Kommunala pensionärsrådet (KPR)
   
Styrelsen informerar om aktuella frågor i KPR - Kommunala pensionärsrådet, hittar du 
här under ANSLAGATAVLA
 

Aktuella medlemsförmåner från SPF Seniorerna centralt: Medlemsförmåner.
          
Aktuella medlemsförmåner från SPF Seniorerna Skånedistriktet: Medlemsförmåner.

     Kalender

För beskrivning, se under fliken PROGRAM: 

Månadsmöte (M), Temadag (T), Resa (R),
Naturpromenad och Naturvandring (N).

                     
Alla planerade aktiviter är inställda.

Bridgeresultat

Här hittar du redovising av resultat från spel inom SPF Seniorerna Gamla Bjereds bridge-grupper. Klicka på ikonen till vänster.