Vad vill/kan du göra för våra flyktingar i kommunen?

       
År 2016 har Lomma kommun fått 97 nya kommuninvånare, som kom till Sverige som asylsökande. År 2017 har migrationsverket beräknat att kommunen kommer att ta emot 121 personer (vuxna och barn)
      
När nyanlända personer anvisas till Lomma kommun är de egentligen inte så nya längre, utan har redan bott på ett asylboende under 1-2 år i väntan på asyl. Efter att ha flyttat in i kommunen börjar så småningom SFL, samhällsorientering och andra etableringsinsatser.
        
Nästan alla nyanlända personer efterfrågar forum där de kan prata svenska, träffa nya vänner och olika aktiviteter för att komma in på ett bra sätt i vårt svenska samhälle. Språket är svenska o engelska.
          
Vill du engagera dig för dessa människor och du får mycket tillbaka i detta möte med människor utanför Sverige.
          
Hur och vad bestämmer vi i en dialog.
        
Vill du veta mer kontakta
Sven van Hardeveld, Lomma kommun 040-641 10 00   alt. Sven.vanHardeveld1@lomma.se