Information från styrelsen.

Från och med 1 oktober 2017 har föreningen så kallad
Central Uppbörd vad gäller medlemsavgiften. Detta innebär att inbetalningskort kommer att skickas ut från förbundet till alla våra medlemmar i mitten av januari med förfallodatum
28 februari.
         
OBSERVERA att betalningen av avgiften ska göras till förbundets bankgiro (505-1743, se avin) och INTE till
SPF Seniorerna Gamla Bjereds bankgiro.
     
Det är mycket viktigt att OCR-numret kommer med.
 
Vårens program kommer att skickas ut från föreningen som tidigare.
         
Medlem som vill byta förening ska anmäla detta till föreningen före den 1 december helst per email till spf.0302@outlook.com

Angående konstiga email
När vi skickar ut email från medlemsregistret hamnar många av dessa bland ”Skräppost”. Vissa epostprogram skickar då tillbaka till avsändaren att emailet klassats som ”Skräppost”.
För att fixa detta försöker mailsystemet i medlemsregistret skicka ett nytt email av typ:
   
Bästa kund!
Här kommer viktig information.Vänligen se bifogat brev.
Med vänlig hälsning
Per-Olof Fagerström

   
Tyvärr kan vi inte styra detta utan det sker ovanför huvudet på oss här i Bjärred, dvs i Stockholm.
Strunta i dessa email, gör med dessa som ni bör göra med andra liknande KLICKA INTE på något, släng dem. 
Men kontrollera regelbundet er ”Skräppost” så väsentliga email inte blir gömda där.