Ny hemsida.

Information om hemsidan
          
SPF Gamla Bjered har en hemsida som vår webmaster Göran Magnusson har haft ansvaret för i många år och som skötts av honom på ett föredömligt sätt. Göran anmälde förra året att han ville upphöra med sitt uppdrag. Göran rekommenderade att föreningen i samband med detta skulle ansluta sig till den plattform som SPF centralt erbjuder för föreningarnas hemsidor. Fördelen med detta är att vi på vår hemsida då har tillgång till all samlad information både från förbundet, distriktet och föreningen samt att vi får en plattform som underhålls från centralt håll och kontinuerligt utvecklas. Vi kommer dock inte att kunna ha utrymme för samma flexibilitet och möjlighet att påverka hemsidans utseende som vi har med vår nuvarande hemsida.
            
Parallellt med att vår nuvarande hemsida hålls uppdaterad har vi påbörjat uppbyggnaden av den nya hemsidan. Vi har försökt bibehålla så mycket som möjligt av den gamla strukturen för att användarna ska känna igen sig och för att vi tycker att den har fungerat bra.
              
För det fortsatta arbetet med den nya hemsidan vill vi gärna ha era synpunkter på både struktur, innehåll, tillgänglighet och om det är någon information ni saknar eller ni tycker är överflödig. Vi kan inte lova att tillgodose alla önskemål men målet är att tillsammans med er få en väl fungerande hemsida som fyller våra behov.
            
Vi planerar att stänga den gamla hemsidan runt halvårsskiftet men om man går in på den gamla hemsidan efter detta kommer det inledningsvis att finnas en länk till den nya.
             
Ni når den nya hemsidan via följande länk
https://www.spfseniorerna.se/distrikt/skanedistriktet/foreningslista/spf-seniorerna-gamla-bjered/
        
eller genom att söka på www.spfseniorerna.se och i huvudmenyn välja Föreningarna/Skånedistriktet/Gamla Bjered.
          
Era förslag, tankar och funderingar kring hemsidan är ni välkomna med till Christina Hedlund, ninna.hedlund@bjarred.net,
tel. 070-835 90 59,
Annette Jörgensen, annette.jr@telia.com, tel. 070- 822 37 20.