Känner du till Minneskliniken?

2018-09-11.

                                                                Text och foto: Annette Jörgensen

Höstens första Tema-möte handlade om Minneskliniken i Skåne, som finns både i Lund och Malmö. Kliniken finns på Simrisbanvägen 14 - Bulltofta. Specialistsjuksköterskan Yvonne Sjöberg berättade om klinikens arbete och hur man genom sin Vårdcentral kan bli remitterad dit. Yvonne berättade också om olika utredningar av demens sjukdomar, såsom pannlobs demens, demens på grund av kärlskador i hjärnan, Alzheimer och Lewy Body demens. 
           
Den som vill läsa mera om demenssjukdomar kan gå in på
             
www.demensforbundet.se
www.alzheimersverige.se

Yvonne Sjöberg och Annette Jörgensen med material om demens-sjukdomar. Materialet kan beställas på Svenskt Demenscentrum - http://www.webbshop.demenscentrum.se