Nordvästra Skåne.

2015-10-22.

                                                                 Text och foto: Göran Magnusson

I ett lite ruskigt höstväder gick vår tur till tunnelprojektet Hallandsås, Järnvägsmuseet i Ängelholm och till Joakim Bengtssons hus i Landskrona.

Om du vill se en bild i större storlek, klicka på den.
 

Projekt Hallandsås.

Vi fick guidad visning av tunnel-projektet Hallandsås från bussen. Vi åkte runt i området kring tunneln och fick information om hur tunnelbygget har fortskridit. 

Klicka på bilden och läs information från Trafikverket om projektet.

Hallandsåstunneln är en tunnelsträckning mellan den norra och södra sidan av Hallandsås. Tunnelsträckningen består av två parallella enkel-spårstunnlar på vardera 8,7 kilometer, vilket kommer att göra tunneln till Sveriges längsta järnvägstunnel. Tunnlarna är en del av ut-byggnaden av Västkustbanan för att öka tågtrafikkapaciteten. De båda tunnlarna var färdigborrade den 4 september 2013. Därefter gjordes all järnvägsinstallation. Invigning kommer att ske den 8 december 2015 och trafikstart den 13 december 2015.
 

Järnvägsmuseet i Ängelholm.

Vi guidades runt i museet, som ligger i ett om- och tillbyggt lokstall från 1898.  Här presen-teras den svenska järnvägs-historien på en cirka 2000 kvadratmeter stor utställnings-yta.

Museet är uppbyggt så att alla, från barn till den mest avan-cerade tekniker, ska kunna hitta något intressant.

Utställningen berättar om järnvägens historia med hjälp av många olika uppbyggda miljöer. Där ingår både små och stora föremål och interaktiv teknik.

Joakim Bengtssons hus.

Vi började vårt besök hos Joakim Bengtsson med kaffe och kaka i källarvalven i hans 1700-tals hus i Landskrona.
 

Joakim berättade om 1700-tals husets historia och om alla rummen i huset, rum som han inrett med olika teman. Vi fick sedan gå runt i rummen bland antika mölbler och modernt designade föremål.
 

Målad kakelugn i det kinesiska rummet.