Per T Ohlsson: Den svenska Demokratin.

2018-12-04.

                                                                Text och foto: Annette Jörgensen

Besök av Per T Ohlsson 4 december 2018 Stora salen i Medborgarhuset
         
Per T Ohlsson höll ett mycket intressant och kunskapshöjande föredrag om hur demokratin med bl a allmän rösträtt utvecklades i Sverige från 1918. Om detta har han skrivit i sin bok 1918.  Han förklarade också på ett enkelt språk, att demokratin inte varit mer sårbar än vad den just nu är i Sverige och i omvärlden!