SPF:s Bouleverksamhet.

2017-08-17.

                                                                                      Text: Jan Lundius
                                                                                      Foto: Lars Arheden

Jan Lundius, som varit ledare sedan 2006, berättar nedan i korta ordalag om verksamheten.
          
Spelet äger rum på Bjärehovs idrottsplats torsdagar ca 9.30 till 12.00.
Vi brukar ha en intern individuell tävling, som pågår hela säsongen, där vi vid varje speltillfälle lottar vilka som spelar tillsammans i par. Efter
ca 2 timmars spel är det fikadags i Lottas trädgård där vi njuter av hennes utsökta bakverk.
        
Den nya banan, som togs i bruk 2009, klarar högst 20 personer samtidigt och normalt brukar vi vara mellan 16 och 18.
         
Nedan visas några bilder från spelet, tagna av Lars Arheden
den 17 augusti 2017.
 


Jan Lundius till höger, övervakar spelet. I bakgrunden fr v Lars-Eric Pramhed, Elvy Brandt, Rigmor Pedersen.
Fr v Göran Lundgren, Ruth Ljungdell, Anna Lisa Ström, Gudrun Andersson, Evert Andersson, Bertil Svensson, Kerstin Liedman, Margareta Linde, Rigmor Pedersen, Jan Lundius och Elvy Brandt. Göran är vår duktige banskötare.
 
Fr v  Eivor Schnipper, Eva-Britt Hydén och Ann-Marie Bliselius funderar över resultatet.

Kontrollmätning av Lars-Eric.


    

      
Jan testar sitt favoritslag.
 

Margareta, Kerstin och Bertil.

           Kamratandan visas efter spelets slut.