Träffpunkt –
Samtalsgrupp under lättsamma former.

2017-12-04.

                                                                           Text: Kerstin Sätmark
                                                                            Foto: Lars Arheden

Vi är en grupp på 15 personer, som träffas varannan måndag mellan 09.45 – 12.00.
Kerstin Sätmark och Margareta Linde håller samman gruppen, som startade för cirka 10 år sedan.
         
Höstens tema har varit kvinnliga uppfinnare och entreprenörer, som vi har samtalat om före kaffepausen. Efter pausen har vi ägnat oss åt lite hjärngymnastik, men det viktigaste med träffarna är den sociala gemenskapen.