Antikt, konst, musik och hantverk
 

Efterlysning
Vår cirkel Gamla Bjered (hembygdsforskning) har efter över 10 års idogt arbete upphört. Dock arbetas det fortfarande på att digitalisera det oerhört omfattande materialet för att göra det tillgängligt för en större publik.
Men det finns fortfarande mycket intressanta ting att fördjupa sig i och dokumentera i vår hembygd, som t ex vad döljer sig bakom alla namn på gator och gårdar och mycket annat. Vi söker därför personer som är intresserade och som skulle vilja ingå i en ny hembygdscirkel.
Kontakta Tor-Björn Langåsen, tel. 24 70 58.