Antikt, konst, musik och hantverk
 

Efterlysning
Vår cirkel Gamla Bjered (hembygdsforskning) har efter över 10 års idogt arbete upphört. Dock arbetas det fortfarande på att digitalisera det oerhört omfattande materialet för att göra det tillgängligt för en större publik.
Men det finns fortfarande mycket intressanta ting att fördjupa sig i och dokumentera i vår hembygd, som t ex vad döljer sig bakom alla namn på gator och gårdar och mycket annat. Vi söker därför personer som är intresserade och som skulle vilja ingå i en ny hembygdscirkel.
Kontakta Tor-Björn Langåsen, tel. 24 70 58.

Antikt och kuriosa
Ledare: Charlotte Strömstedt, tel. 070-768 81 29.
Torsdagar, 5/3, 19/3, 2/4 kl.13.30-15.00
Beräknat pris: 200 kr (faktura via e-post).
Anmälan: Vuxenskolan, tel. 046-211 70 80.
            

Akvarellmålning
Ledare: Inga-Maj Dagner, tel. 046-77 58 96 och 
Tomas Rasmusson, tel. 046-29 34 79.
Tisdagar, kl. 09.15-11.45.
Start: 14 januari – 28 april.
Anmälan till någon av ledarna.

Teckning och målning

En cirkel där vi tecknar och målar efter egen förmåga.
Ledare: Kerstin Jönsson, tel. 046-73 83 35,
e-post: jonsson.kerstin@gmail.com .
Fredagar, kl. 09.30-11.45. 
Start: 24 januari – 24 april.

Jazzcirkel
Vi lyssnar till och diskuterar olika epoker, stilar och artister i cirkelform. Cirkel på kvällstid, där vi själva formar upplägg och inriktning under trivsamma former.
Ledare: Ragnar Jonson, tel. 046-29 24 27.
Onsdagar, kl.19.00. Jämna veckor.
Start: 22 januari – 15 april.
    

Tradjazz
Vi spelar tradjazz under informella former med blicken bakåt mot New Orleans.
Ledare: Klas Gralén, tel. 040-41 20 70 och
Lars Hägerhäll, tel. 046-29 34 39.
Fredagar, kl. 12.00 - 15.00.
Start: 10 januari - 15 maj.
                     
Körsång
              
Kom och sjung!
Det är både kul och bra för hälsan.
             

Cirkelledare: Göran Olofsson, tel. 070-798 74 06 .
Konstnärlig ledare: Kerstin Jansson, tel. 070-654 85 33.
Start: 16 januari – 30 april (ej 20/2, 9/4).          
Torsdagar, kl. 09.45 - 11.15.
Beräknat pris: 300 kr (faktura via e-post).
Anmälan till Göran Olofsson.         

Stickcafé    

Ledare: Karin Sassler, tel. 046-39 97 50.
Vi träffas under otvungna former för att sticka, virka eller sy lapp på lapp. Vi byter idéer, råd, tips och stimulerar varandra. Ta med det
som du har på gång.
Onsdagar, kl.13.00-15.00, udda veckor.
Start: 13 januari – 20 maj.

Skånska Gästgivargårdar
Tillsammans tar vi reda på historiken kring våra gästgivargårdar och fördjupar oss i några av dem som ännu finns kvar. Kanske äter vi lunch tillsammans på någon av dem.
Ledare: Birgitta Nilsson, tel. 070-601 16 18                         
e-post: birgittamgnilsson@yahoo.com
Måndagar kl. 14-16 Udda veckor.
Start: 10 februari (8 ggr)