Antikt, konst, musik och hantverk
 

Efterlysning
Vår cirkel Gamla Bjered (hembygdsforskning) har efter över 10 års idogt arbete upphört. Dock arbetas det fortfarande på att digitalisera det oerhört omfattande materialet för att göra det tillgängligt för en större publik.
Men det finns fortfarande mycket intressanta ting att fördjupa sig i och dokumentera i vår hembygd, som t ex vad döljer sig bakom alla namn på gator och gårdar och mycket annat. Vi söker därför personer som är intresserade och som skulle vilja ingå i en ny hembygdscirkel.
Kontakta Tor-Björn Langåsen, tel. 24 70 58.

Antikt och kuriosa
Ledare: Charlotte Strömstedt, tel. 070-768 81 29.
Tisdagar, 12/3, 19/3, 2/4, kl.13.30.
Beräknat pris: 200 kr (faktura via e-post).
Anmälan: Vuxenskolan, tel. 046-211 70 80.
            

Akvarellmålning
Ledare: Inga-Maj Dagner, tel. 77 58 96 och 
Tomas Rasmusson, tel. 29 34 79.
Tisdagar, kl. 09.15-11.45.
Start: 15 januari – 23 april.
Anmälan till någon av ledarna.

Teckning och målning

En cirkel där vi tecknar och målar efter egen förmåga.
Ledare: Kerstin Jönsson, tel. 73 83 35,
e-post: jonsson.kerstin@gmail.com .
Fredagar, kl. 09.30-11.45. 
Start: 25 januari – 3 maj.

Jazzcirkel
Vi lyssnar till och diskuterar olika epoker, stilar och artister i cirkelform.
Cirkel på kvällstid, där vi själva formar upplägg och inriktning
under trivsamma former.
Ledare: Ragnar Jonson, tel. 29 24 27.
Onsdagar, kl.19.00. Jämna veckor.
Start: 23 januari – 17 april.
    

Tradjazz
Ledare: Klas Gralén, tel. 040-41 20 70 och
Lars Hägerhäll, tel. 29 34 39.
Vi spelar tradjazz under informella former med blicken bakåt mot New Orleans.
Fredagar, kl. 12.00 - 15.00.
Start: 11 januari – 17 maj (ej 19/4).
                     
Körsång
Kom och sjung!
Det är både kul och bra för hälsan.

Cirkelledare: Göran Olofsson, tel. 29 28 96.
Konstnärlig ledare: Kerstin Jansson, tel. 070-654 85 33.            
Torsdagar, kl. 09.45 - 11.15.
Start: 17 januari – 25 april (ej 21/2, 18/4).
Beräknat pris: 300 kr (faktura via e-post).
Anmälan till Göran Olofsson.         

Stickcafé    

Ledare: Karin Sassler, tel. 39 97 50.
Vi träffas under otvungna former för att sticka, virka eller sy lapp på lapp. Vi byter idéer, råd, tips och stimulerar varandra. Ta med det
som du har på gång.
Onsdagar, kl.13.00-15.00, udda veckor.
Start: 30 januari – 8 maj.

Snickeri      
Du som vill snickra något till hemmet, stugan, båten eller något annat, tveka inte att anmäla dig. Verkstaden har många olika maskiner.
Måndag och torsdag kl. 13.00 -16.00.
Start: 21 januari.
Avgift 100 kr/termin.
Kontaktman: Göran Danielsson, tel. 29 17 31.