Data och foto

Samordnare: Gert Lövgren

Som deltagare i datakurser bör du ha tillgång till dator för att kunna öva mellan sammankomsterna. Om du har en bärbar dator, ta gärna med den till kursen.
Kursavgiften är 50-200 kr per cirkeldeltagare beroende på vilken utrustning som används. Avgifterna går till underhåll och nyanskaffning av utrustningen.