Matlagning

Samordnare: Carl-Johan Creutz
         
Kurserna kräver inga förkunskaper utan vi
hjälps åt och lär av varandra.
Kostnader: Mat och dryck som användes i studiecirkeln
betalas av deltagarna.
Intresseanmälan sker till respektive cirkelledare.