Spel

Samordnare: Jan Lindh

Avgiften är 25 kr per termin och cirkeldeltagare i bridge och schack. Avgifterna går till underhåll och nyanskaffning av utrustningen.

Bridge        
Vi spelar tävlingsbridge, men under sällskapliga former, där den sociala samvaron är en viktig del. Obligatorisk föranmälan om du inte spelat med oss tidigare.
Ledare: Jan Lindh, tel. 070-071 46 11.
Måndagar och torsdagar: kl. 12.15 -17.00, anmälan från kl.12.15.
Start: månd. 13 januari – 27 april 
torsd. 16 januari − 23 april.
Avslutning: 27 april kl. 9.00-16.00 i Stora salen.
     
Bridge – Övningsspel I
Ledare: Hans Tambour, tel. 046-29 31 12.
Tisdagar, kl. 09.30-12.00.
Start: 14 januari - 5 maj.

Bridge – Övningsspel II
Ledare: Hans Tambour, tel. 046-29 31 12.
Tisdagar, kl.13.30-16.00.
Start: 14 januari - 5 maj.


Canasta      
Du som vill ha en trevlig kväll med kortspel är välkommen.
Ledare: Gun-Britt Ohlsson, tel. 070-670 64 43 och
Viola Ohlsson.            
Onsdagar, kl.18.30 - 21.15.

Start: 15 januari – 13 maj.

Schack        
Sällskapsspel och problemlösning under sällskapliga former.
Alla är välkomna oberoende av spelstyrka.
Ledare: Jan Lindh, tel. 070-071 46 11.
Onsdagar: kl. 9.00 - 12.00 
Start: 2 januari – 29 april.

Du kan läsa mer om SPF Schack här.