Spel

Samordnare: Jan Lindh

Avgiften är 25 kr per termin och cirkeldeltagare i bridge och schack. Avgifterna går till underhåll och nyanskaffning av utrustningen.