Språk, litteratur och diskussioner

Engelska – konversation
Höj kompetens och självförtroende i engelska. 
Förbättra uttal, ordförråd, grammatik och talförmåga.
Ledare: Robert Price, tel. 29 24 26.
Tisdagar, kl. 15.00-16.30.
Start: 11 september.


Franska - konversation
Ledare: Annalisa Ström, tel. 29 20 05,
e-post: annalisa.strom54@gmail.com.
Onsdagar, kl. 09.30 – 11.00.
Start: 5 september. Jämna veckor.

Spanska (repetition)
Ledare: Inga-Lill Ljung, tel. 29 37 70.
Torsdagar, kl. 10.00.
Start: 13 september. Udda veckor.

Spanska (konversation)
Ledare: Gunvor Olsson, tel. 29 28 84.
Tisdagar, kl. 12.30 – 14.00.
Start: 18 september.

Bokcirkel nr 1
Ledare: Britt Gerdman, tel. 29 40 34.
Måndagar: 27/8, 17/9, 8/10, 29/10, 19/11, 10/12, kl.13.30-15.30.

Bokcirkel nr 2
Ledare: Elisabeth Lord, tel. 29 26 69.
Måndagar: 10/9, 8/10, 5/11, 3/12, kl. 13.30.

Bokcirkel nr 3
Ledare: Eva Bergstrand, tel. 29 20 01.
Onsdagar: Onsdagar: 26/9, 24/10, 28/11, kl.13.30.

Bokcirkel nr 4
Ledare: Anita Sundelin, tel. 29 10 83
Onsdagar: 29/8, 26/9, 24/10, 21/11, 5/12, kl.13.30-15.45.

Bokcirkel nr 5
Ledare: Anne-Marie Rosling, tel. 070-812 44 19.
Fredag: 7/9, 5/10, 9/11, 7/12, kl. 14.00 -16.00.
På Biblioteket i Bjärred.

Träffpunkt – Samtalsgrupp under lättsamma former
Ledare: Kerstin Sätmark, tel. 29 24 15 och
Margareta Linde, tel. 29 39 95.
Måndagar, kl. 09.15 – 12.15.
Start: 10 september. Udda veckor.                     
Anmälan till Kerstin Sätmark, tel. 29 24 15.

                                                                          Foto: Kristina Kinnman-Stark
Från frö till planta
Nya deltagare välkomna.
Vi träffas för att utbyta idéer och kunskaper om frö och hur vi skall lyckas med dessa. Vi väljer frön till olika grödor och kommer överens om vilka vi vill ha. Vi delar sedan och kan på så sätt få många olika sorter i stället för en påse med 50 likadana.
Kontakta ledaren.
Ledare: Lisa Kjellén, tel. 070-529 57 17.