Språk, litteratur och diskussioner

Engelska – konversation
Höj kompetens och självförtroende i engelska. 
Förbättra uttal, ordförråd, grammatik och talförmåga.
Ledare: Robert Price, tel. 046-29 24 26.
Tisdagar, kl. 15.00-16.30.
Start: 21 januari (12 gånger).


Franska - konversation
Ledare: Annalisa Ström, tel. 046-29 20 05,
e-post: annalisa.strom54@gmail.com.
Onsdagar, kl. 09.30 – 11.00. Jämna veckor.
Start: 8 januari – 13 maj.

Spanska (repetition)
Ledare: Inga-Lill Ljung, tel. 046-29 37 70.
Torsdagar, kl. 10.00. Udda veckor.
Start: 16 januari – 7 maj. 

Spanska (konversation)
Ledare: Gunvor Olsson, tel. 070-829 05 24.
Tisdagar, kl. 12.15 – 13.45. 
Start: 28 januari – 14 april.

Bokcirkel nr 1
Ledare: Britt Gerdman, tel. 046-29 40 34.
Måndagar: kl.13.30 - 15.30.
Start: 20/1, 10/2, 2/3, 23/3, 14/4, 4/5.

Bokcirkel nr 2
Ledare: Elisabeth Lord, tel. 29 26 69.
Måndagar: kl.13.30.
Start: 13/1, 10/2, 9/3, 6/4, 4/5.

Bokcirkel nr 3
Ledare: Eva Bergstrand, tel. 076-269 14 72.
Onsdagar: kl.13.30-15.45.
Start: 22/1, 19/2, 25/3, 29/4.

Bokcirkel nr 4
Ledare: Margareta Edvik, tel. 070-324 75 00.
Onsdagar: kl.13.30 - 15.45
Start: 15/1, 12/2,11/3,22/4, 20/5.


Bokcirkel nr 5
Ledare: Anne-Marie Rosling, tel. 070-812 44 19.
Fredag: kl. 14.00 - 16.00.
Start: 17/1, 14/2, 13/3, 17/4, 15/5.

Träffpunkt – Samtalsgrupp under lättsamma former
Ledare: Kerstin Sätmark, tel. 073-436 35 59 och
Margareta Linde, tel. 046-29 39 95.
Måndagar, kl. 09.15 – 12.15.
Start: 9 september – 2 december. Udda veckor.                     
Anmälan till Kerstin Sätmark, tel. 073-436 35 59
.

                                                                          Foto: Kristina Kinnman-Stark
Från frö till planta
Vi träffas för att utbyta idéer och kunskaper om frö och hur vi skall lyckas med dessa. Vi väljer frön till olika grödor och kommer överens om vilka vi vill ha. Vi delar sedan och kan på så sätt få många olika sorter i stället för en påse med 50 likadana. 
Kontakta ledaren.
Ledare: Lisa Kjellén, tel. 070-529 57 17.
Start: 1 april.