SPF Seniorerna Gamla Bjered

Här hittar du oss:

Medborgarhuset, Lundavägen 2, Bjärred

Postadress:

Lundavägen 2, 237 37 Bjärred

Bankgiro:

326-7002

Organisationsnummer:

846001- 4130

E-post till ordförande:

Gull-Britt Melvanius

gullbritt.melvanius@gmail.com

Telefon till ordförande:

070-263 79 85