SPF Seniorerna Gamla Bjered

Här hittar du oss:

Medborgarhuset, Lundavägen 2, Bjärred

Postadress:

Lundavägen 2, 237 37 Bjärred

Bankgiro:

326-7002

Organisationsnummer:

846001- 4130

E-post till ordförande:

Annette Jörgensen

annette.jr@telia.com

Telefon till ordförande:

070-822 37 20