Medlemsaktiviteter.

    

SPF:s aktiviteter sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Lundabygden.
 


Anmälan till cirkelledarna, om inget annat anges. 
Om önskad aktivitet är fullbokad, be att få bli uppsatt på kölista. 
         
För att få delta i SPF Seniorerna Gamla Bjereds aktiviteter krävs medlemskap i föreningen.
       
För vissa kurser utgår kursavgifter. För cirklar vi arrangerar i samarbete med Vuxenskolan är avgiften beroende av antalet deltagare. Därför kan vi bara ange det beräknade priset, det slutliga får ni efter anmälan.
       
Studieförbundet Vuxenskolan skickar ut inbetalningskort för deltagaravgifter via mail. Detta innebär att vi kommer att behöva
giltig och fungerande mailadress från alla kursdeltagare där
kursavgiften betalas till Vuxenskolan. Mailadressen lämnas till
Vuxenskolan vid anmälan till respektive kurs. 
I de fall Ni inte har en fungerande mailadress kommer inbetalningskorten skickas per post.
          
OBS! Om er mailadress i medlemsförteckningen är fel måste mailadressen också anmälas till SPF Seniorerna Gamla Bjered, lämpligen via mail: spf_it_0302@outlook.com
              
Vi vill uppmuntra alla våra medlemmar till att komma med förslag på nya aktiviteter.
       
Senaste information om cirklar finns alltid på vår hemsidan.

        
Med vänliga hälsningar
Styrelsen