Ändra medlemsuppgifter.

Om du vill ändra dina medlemsuppgifter, såsom postadress, telefon-nummer, e-postadress eller rätta eventuella fel, kontakta medlemssekreteraren:

Per-Olof Fagerström, tel: 076-829 40 36,
e-post: spf_it_0302@outlook.com
          
eller
           
Sven Brandrup, tel. 076-829 39 82
e-post: spf_it_0302@outlook.com