Ändra medlemsuppgifter.

Om du vill ändra dina medlemsuppgifter, såsom postadress, telefon-nummer, e-postadress eller rätta eventuella fel, kontakta medlemssekreteraren:

Per-Olof Fagerström, tel: 076-829 40 36,
e-post: fam.fagerstrom@outlook.com