Medlemsförmåner

Ditt medlemskort är nyckeln till dina förmåner. Läs på SPF Seniorernas centrala portal om alla förmåner du kan få tillgång till.

Se alla förmåner på SPF Seniorerna centralt.

Se också förmåner på SPF Seniorerna Skånedistriktet.

Medlemstidning

Senioren är SPF Seniorernas medlemstidning och den kommer ut med nio nummer per år. Upplagan har ökat år från år och är nu uppe i 210 000 exemplar (Tidningsstatistik AB). Tidningen är en upp-skattad medlemsförmån. Undersökningar visar att 40 procent av läsarna har den som sin favorittidning. Varje tidning läses i genom-snitt i 47 minuter. 81 procent tycker att tidningen är informativ och trovärdig och 76 procent tycker att annonserna innehåller nyttig information.

Seniorens uppgift är att ge information om SPF Seniorernas verk-samhet, väcka debatt och skapa opinion. Seniorens fyra ben är:

  • Nyheter
  • Nytta
  • Nöje
  • Närhet

I nyhetsdelen synar vi den nationella äldrepolitiken, vad politikerna vill, lovar och gör. Vi rapporterar även om forskning, ekonomi, vård, omsorg, boende och andra viktiga äldreområden. I nyttodelen ingår reportage och tips om livsstil, friskvård, mat, trädgård, resor, mode och kultur. Dessutom ska tidningen vara ett nöje att läsa och vara nära sina läsare.


Klicka här för att komma till Seniorens hemsida, http://www.senioren.se

 

Medlemsrabatter

Det lönar sig att vara medlem i SPF Seniorerna!
SPF centralt förhandlar bland annat fram en rad fina och attraktiva förmåner. Aktuella förmåner hittar du på SPF Seniorernas centrala hemsida. Klicka på länken:
       

Medlemsförmåner i SPF Seniorerna
     

Dina medlemsförmåner finns också publiserade i varje nummer av tidningen Senioren. Du hittar dem på tidningens sista sida.