Styrelse verksamhetsåret 2018.

Nuvarande styrelse.

Från vänster: Lisa Kjellén, Dennis Berkström, Gull-Britt Melvanius, Sven Brandrup, 
Gun-Britt Ohlsson, Annette Jörgensen, Birgitta Nilsson, Christina Hedlund, Per-Olof Fagerström..