Styrelse verksamhetsåret 2019.

Från vänster: Lisa Kjellén, Christina Hedlund, Sven Brandrup, Per Kullman, Dennis Berkström, 
Annika Helsing Persson, Gun-Britt Ohlsson, Annette Jörgensen. Infogade bilder: Christina Unell, Birgitta Nilsson.