PROGRAM

Christina Hedlund - temadagar                    tel. 070-935 90 59
(huvudansvarig)                        
Lisa Kjellén - månadsmötentel. 070-529 57 17
Annette Jörgensentel. 070-822 37 20
Birgitta Nilsson (huvudansvarig)tel. 070-601 16 18
Bengt-Göran Olsson  tel. 073-091 46 64
Elisabeth Lordtel. 29 26 69
      070-712 35 72
Elvy Brandttel. 29 34 14
      070-624 40 79
Åke Lindberg (promenader)tel. 29 17 48
Marianne Persson (promenader, stavgång)tel. 070-944 81 98
Barbro Åkesson (vandringar, stavgång)tel. 29 36 07

Anders Tidholm (vandringar)                              tel. 073-620 16 51