Medlemsmöten

                                                                                                                                                                                          Foto: Lars Arheden

Deltagaravgift för Månadsmöten är 40 kr och
för Temadagar 20 kr.


 

 
          
Äldreomsorgen i Lomma kommun
       

Videoinspelning

    Vi hade planerat för en temadag med Socialnämndens ordförande Susanne Borgelius och socialchefen Emma Pihl i början av september. Med hänsyn till den rådande situationen med en pandemi har de inbjudna erbjudit sig att spela in en video med information om vad som pågår inom socialnämndens verksamhets-område. Bl.a. kommer de att informera om kommunens återtagande av driften av äldreboenden. 
          
Susanne och Emma vill gärna att ni kommer med frågor ni vill ha belysta i samband med informationen. Ni kan senast den
3 september skicka era frågor till
Annette Jörgensen, annette.jr@telia.com eller till
Christina Hedlund, ninna.hedlund@bjarred.net
så sammanställer vi frågorna och vidarebefordrar dem till Susanne och Emma så de kan svara på dem i videon.
            
En länk till videon kommer att läggas på såväl den nya som den gamla hemsidan. Videon beräknas vara klar i början av november. Meddelande kommer att skickas ut via mejl till medlemmarna.        

 

Inbjudan till medlemsmöten under hösten 2020
           
I den information som gått ut i brev till er alla var budskapet beträffande medlemsmötena att ”inga
fysiska medlemsmöten kan genomföras i nuläget”. Vid styrelsemöte den 10 september diskuterade
vi åter situationen för 70+ utifrån de förtydliganden SPF Förbundet gjort angående gällande restriktionerna och möten inomhus. Styrelsen enades då om att det är möjligt att ha medlemsmöten
i Bergasalen med maximalt 40 deltagare. Detta ställningstagande grundar sig på den nuvarande Coronasituationen i Skåne. Skulle den förändras till det sämre – en ökning av smittan ses nu i vissa
delar av landet - kan det bli aktuellt att ställa in aktiviteterna med kort varsel. Detta kommer att meddelas via mejl, på hemsidor och via facebook.
         
Medlemsmötena äger rum i Bergasalen och under följande förutsättningar:

  • Ingen servering
  • Ytterkläder tas med in
  • Handsprit och munskydd erbjuds
  • Avstånd hålls vid ingång och utgång
  • Ingen avgift för deltagarna
  • Var och en ansvarar för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer:
  1. Stanna hemma vid infektionssymptom
  2. Hålla avstånd
  3. Tvätta/sprita händerna

Vår fantastiska kör Stämbandet har p.g.a. Coronan inte kunnat träna under vår/höst och kan då inte heller ge en konsert före jul så som vi är bortskämda med. För julavslutningen har vi nu bokat Bergakyrkan den 15 dec och inbjuder till julavslutning vid två tillfällen samma dag. Det blir ingen förtäring men ni kommer att bjudas på en stämnings-full stund med julmusik m.m. Vi kommer att kunna erbjuda ca 50 medlemmar plats vid varje tillfälle.
             
Anmälan
Styrelsen är medveten om att det blir en väldigt liten andel av våra medlemmar som kommer att kunna delta i mötena men att detta dock är bättre än att inte erbjuda någon verksamhet alls. För att
uppnå viss rättvisa när det gäller möjligheten att delta enades vi om att anmälan ska ske samtidigt till alla medlemsmötena och till julavslutningen.
          
Anmälan till de fem medlemsmötena och till julavslutningen kan ni göra under perioden den 1-8 oktober med början kl. 08.00 den
1 oktober
. Ni kan anmäla max två personer som deltagare till ETT
av medlemsmötena och som reserver till TVÅ av dessa möten. Den som tar emot anmälan till ert förstahandsval beträffande medlems-mötena tar också emot er anmälan som reserv.
Även till Julavslutningen kan ni anmäla två personer.
 

Medlemsmöte den 13 oktober kl. 14.00 i Bergasalen

Vad är sambandet mellan hörselnedsättning och kognitiv prestation?

Dr Jonas Brännström, forskare vid avdelningen för Logopedi, Foniatri och Audiologi, Medicinska fakulteten i Lund, ger en övergripande bild av den mänskliga hörseln, konsekvenserna av hörselnedsättning och tinnitus. Föreläsningen ger inblick i hur hörselnedsättning och buller tycks inverka på kognitiv prestation och varför hörselnedsättning verkar vara en riskfaktor för demens.
             
Anmälan till Annika Helsing Persson, annika.helsingpersson@gmail.com, 070-686 79 80
 

Medlemsmöte den 20 oktober kl. 14.00 i Bergasalen

Sixten Nordström - Stora ögonblick i musikhistorien

Sixten Nordström har i olika sammanhang framträtt som pianist, dirigent, konferencier vid konserter och som föreläsare. Han är välkänd som programledare för "Kontrapunkt" mellan 1986 och 1988 och han var utbildningschef vid Musikhögskolan i Malmö under
25 år.
              
Med start i Bachs musik berättar Sixten Nordström sedan hur symfonin och sonaten skapades av Haydn för att fullkomnas av Mozart och Beethoven. Hur den fattige och hemlöse Schubert trots sitt korta liv hann skapa 600 sånger och 9-10 symfonier. Hur operans mästerverk komponerades av två så vitt skilda personligheter som Verdi och Puccini. För att inte tala om hur fram emot år 1900 Debussy förvirrade sina lärare vid konservatoriet i Paris med sina impressionistiska idéer och sedan,
25 år senare en Stravinsky vände upp och ner på hela musikvärlden med sin balett "Våroffer". Och vad sedan jazzen ställde till med går inte att beskriva!
            
Anmälan till Christina Hedlund,
ninnahedlund@gmail.com, 070-835 90 59.
 

Medlemsmöte den 22 oktober kl. 14.00 i Bergasalen

Hur förebygger vi Benskörhet hos äldre?

Kristina Åkesson, Professor, överläkare VO Ortopedi, Skånes Universitetssjukhus.
              
Osteoporos och osteoporosrelaterade frakturer drabbar fler än 75 000 personer varje år, därmed är det ett stort hälsoproblem. Risken för fraktur ökar med stigande ålder och 3 av 4 som drabbas är kvinnor. Det finns idag både möjlighet att bedöma risken för att få fraktur och att förebygga genom läkemedel som stärker skelett samt åtgärder som minskar risken för fall.
          
Anmälan till Christina Hedlund,
ninnahedlund@gmail.com, 070-835 90 59.
 

Medlemsmöte den 10 november kl. 14.00 i Bergasalen

Varför har vi orientaliska mattor i våra hem?”

Textilkonservatorn Raija Öhrstedt från Landskrona talar om de orientaliska mattornas historia, från vilka länder mattorna kommer, till vilket ändamål de är tillverkade, ålder och hur skall vi ta hand om
dem i våra miljöer. Raija hoppas på många frågor från åhörarna!
            
Anmälan till Gun-Britt Ohlsson,
ohlssongb@hotmail.com, 070-670 64 43.
 

Medlemsmöte den 17 november kl. 14.00 i Bergasalen

Änglamakerskan Hilda

Kristian Graah-Hagelbäck, civilekonom och socionom, har skrivit en bok om änglamakerskan Hilda Nilsson.
En kort beskrivning av Hilda:
”Hilda Nilsson, född Lagerstedt, blev känd som änglamakerskan på Bruksgatan i Helsingborg. År 1915-1916 dränkte och ströp hon åtta spädbarn som hon fått i sin vård. Hildas desperata kamp för att försörja sig fick slutligen oerhörda konsekvenser. Hilda är Sveriges enda kända kvinnliga seriemördare. Hon dömdes till döden, men blev aldrig avrättad eftersom hon dog på citadellet i Landskrona strax efter dödsdomen. Men Hilda Nilsson var inte bara förövare. Hon var också ett offer. Offer för den tidens syn på ensamstående kvinnor med utomäktenskapliga barn. Hon födde själv två barn som avled ganska snart efter att de fötts.”
            
Anmälan till Annika Helsing Persson,
annika.helsingpersson@gmail.com, 070-686 79 80.
 

Julavslutning i Bergakyrkan den 15 dec
kl. 11.00 och kl. 14.00


Vi lyssnar till stämningsfull sång och musik och önskar varandra God Jul.
Anmälan till Gun-Britt Ohlsson,
ohlssongb@hotmail.com, 070-670 64 43.