Medlemsmöten

                                                                                                                                                                                          Foto: Lars Arheden

Deltagaravgift för Månadsmöten är 40 kr och
för Temadagar 20 kr.


 

 

          
"Skratt, inget man
skojar bort"

       
Månadsmöte den 21 januari kl. 14.00 
i Bergasalen. 
    
Henrik Widegren
             
Henrik Widegren är överläkare vid Öron-näsa-hals kliniken i Lund. Han är också musiker, underhållare, låtskrivare och känd från
Fråga Lund. Han kommer att underhålla oss under temat ”Skratt, inget man skojar bort".

 

 
          
”Solstrålarnas för och nackdelar för oss”
       
Temadag den 11 februari kl. 14.00
i Medborgarhuset. 
    
Håkan Olsson


   
Håkan Olsson är professor i onkologi i Lund. Han har ett genuint kunnande i epidemiologi och hans forskning sträcker sig från bröstcancer till solen. Håkan kommer att informera oss om faran och nyttan av solexponering. 

 

 
          
Årsmöte
       
Månadsmöte 25 februari kl. 14.00 
i Bergasalen. 
    


                
Årsmöte med parentation över medlemmar som avlidit under senaste året. Som traditionen bjuder medverkar SPF-kören Stämbandet under ledning av Kerstin Jansson. 
           
Motioner ska lämnas till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet. Handlingar som ska behandlas vid årsmötet finns tillgängliga på hemsidan och på anslagstavlan i anslutning till SPF-lokalen i Medborgarhuset senast en vecka före årsmötet.

 

 
         
Whiskyprovning – landskamp mellan Skottland och USA
       
Måndagen den 9 mars kl. 19.00. 
    Det här är en kväll för er som gillar ”livets vatten”. Kvällen inleds med en översikt av whiskyns historia, olika råvaror, olika typer av whisky mm. Vi provar 4 olika whisky med olika karaktär, 2 från Skottland och 2 från USA. Hur utfaller fighten? Efter provningen testar vi dryckerna till några olika tillbehör.
           
Ledare: Göran Melvanius, tel. 070-592 50 68
e-post: goran.melvanius@gmail.com
Tidpunkt: Måndag 9 mars kl. 19.00.
Plats: Medborgarhuset i Bjärred, SPF-lokalen.
Pris: 175 kr.
Max 16 deltagare.
Första anmälningsdag är 20 januari kl. 08.00.

 

 
          
Äldreomsorgen i Lomma kommun
       
Temadag 10 mars
kl. 14.00
i Medborgarhuset. 
    Nuläget och framtidens utmaningar samt digitaliseringen av äldreomsorgen. Detta kommer Socialnämndens ordförande Susanne Borgelius och vår nya Socialchef Emma Pihl att berätta om.          

 

 
          
Jazzens födelse i ord och ton
       
Månadsmöte 24 mars 
kl. 14.00 
i Bergasalen. 
    
Fozzes Jazzband


   
        
Fozzes Jazzband spelar en typ av jazz som man brukar kalla tradjazz eller traditionell jazz. Det innebär enkla och ofta kända melodier från 20-talet där musikerna också ges tillfälle till egna improvisationer.
           
Bandet kommer att framföra en kombination av föredrag och konsert där jazzens uppkomst från arbetssånger och religiösa sånger till det hektiska nöjeslivet i New Orleans berättas, illustrerat med musikexempel och presentation av orkesterns instrument.

 

 Extra Månadsmöte


          
"Skratt, inget man
skojar bort"

       
Månadsmöte den 2 april kl. 14.00 
i Bergasalen. 
    
Henrik Widegren
             
Vi är glada att kunna meddela att Henrik Widegren kommer tillbaka till SPF Gamla Bjered torsdagen den 2 april kl. 14.00 i Bergasalen.
            
Det blir alltså ett extra månadsmöte! Som vi nämnde i vårt tidigare utskick är vi angelägna om att i första hand ge er som förra gången möttes av skylten ”Fullsatt” möjligheten att lyssna till Henrik. Ni är därför välkomna att maila till Christina Hedlund, ninna.hedlund@bjarred.net , senast den 31 januari om ni vill lyssna på Henrik den 2 april. Om ni väljer att ringa, 070-835 90 59, är det säkrast kvällstid.
             
Därefter går vi ut med information om när alla andra som är intresserade kan hämta en biljett på Medborgarhuset. Detta blir en första test på hur och om det kan fungera med föranmälan. 

------------------------------------------------------------------------
           
"Det extra månadsmötet med Henrik Widegren 
den 2 april kl. 14.00 är nu fullbokat så vi kan inte ta emot fler anmälningar.
           
Alla ni som anmält er finns förtecknade på en lista och vi kommer att "pricka av" er när ni kommer. Även om ni nu är garanterade en plats så kom gärna i god tid så vi hinner med avprickningen!
           
Varmt välkomna!

 

 


          
Trafiksäkerhet för seniorer
       
Temadag 14 april kl. 14.00
i Medborgarhuset.
    
Göran Wenemark


   
        
Göran Wenemark, verksam inom SPF:s Skånedistrikt, kommer att ta upp viktiga frågor som rör äldre i trafiken. 
Mycket kommer att handla om var vi ska gå och cykla. Det är förvånande att ytterst få känner till skillnaden mellan övergångsställe och gångpassager, liksom skillnaden mellan cykelbana och cykelkörfält. Eller än värre, man vet inte var man ska gå på gång/cykelbana. Bilförarna kan inte skilja på en cykelöverfart eller en cykelpassage.
I samverkan med de största pensionärsorganisationerna utbildar NTF trafikombud m.fl. för att sprida trafiksäkerhetskunskap för äldre trafikanter. Göran relaterar också till detta material.

 

 


          
”Stora ögonblick i musikhistorien”
       
Månadsmöte 28 april kl. 14.00 
i Bergasalen. 
    
Sixten Nordström


   
        


Sixten Nordström har i olika sammanhang framträtt som pianist, dirigent, konferencier vid konserter och som föreläsare. Han är välkänd som programledare för "Kontrapunkt" mellan 1986 och 1988 och han var utbildningschef vid Musikhögskolan i Malmö under 25 år. 
              
Med start i Bachs musik berättar Sixten Nordström sedan symfonin och sonaten skapades av Haydn för att fullkomnas av Mozart och Beethoven. Hur den fattige och hemlöse Schubert trots sitt korta liv hann skapa 600 sånger och 9 - 10 symfonier. Hur operans mästerverk komponerades av två så vitt skilda personligheter som Verdi och Puccini. För att inte tala om hur fram emot år 1900 Debussy förvirrade sina lärare vid konservatoriet i Paris med sina impressionistiska idéer och sedan, 25 år senare en Stravinsky vände upp och ner på hela musikvärlden med sin balett "Våroffer" och vad sedan jazzen ställde till med går inte att beskriva.

 

 
          
Vad är sambandet mellan hörselnedsättning och kognitiv prestation?
       
Temadag den 12 maj kl. 14.00
i Medborgarhuset. 
    
Jonas Brännström


   
Dr Jonas Brännström, forskare vid avdelningen för Logopedi, Foniatri och Audiologi, Medicinska fakulteten i Lund, ger en övergripande bild av den mänskliga hörseln, konsekvenserna av hörselnedsättning och tinnitus. Föreläsningen ger inblick i hur hörselnedsättning och buller tycks inverka på kognitiv prestation och varför hörselnedsättning verkar vara en riskfaktor för demens.

 

 

          
Aktuella frågor i kommunpolitiken
       
Månadsmöte 26 maj kl. 14.00 
i Bergasalen. 
    
Robert Wenglén


   
        

Robert Wenglén, kommunstyrelsens ordförande, kommer att ta upp frågor som är aktuella i kommunen och svara på frågor från medlemmarna. Vi återkommer med mera information om innehållet när det närmar sig den 26 maj 2020.