Medlemsmöten

                                                                                                                                                                                          Foto: Lars Arheden

Deltagaravgift för Månadsmöten är 40 kr och
för Temadagar 20 kr.


 Mitt liv på scen
            
Månadsmöte den 23 januari kl. 14.00
i Bergasalen
       
Lars Humble


Lars Humble har gjort huvudroller i allt från musikal till operetter som My Fair Lady, Cabaret, och Sound of Music, Läderlappen och dramatik som Lång dags färd mot natt och Erik XIV. Han har gästspelat på de flesta av Sveriges teatrar, bland annat i Brel på Göta Lejon, gjort film, TV, radio. Hans senaste roller på Malmö
Opera var som narren i Lear. I Kinky Boots i rollen som förmannen George, och som Karl Gerhard i Jag blir nog aldrig bjuden dit igen. Förutom flera priser fick Lars 2017 ta emot ”Litteris et Artibus” för framstående konstnärliga insatser ur kungens hand.

 


Något om överförmyndare, god man,  förvaltare och framtidsfullmakt
         
Temadag den 13 februari kl. 14.00 i Stora salen salen i Medborgarhuset
          
Knut Sigander


 

Knut Sigander är jurist och har varit chefsrådman vid Förvaltningsrätten i Malmö. Knut Sigander är nu
pensionär och aktiv i såväl SPF Seniorerna Ystad som i SPF Skånediskriktet. Som ledamot i överförmyndar-nämnden i Ystad-Sjöbo är Knut väl förtrogen med det ämne han ska tala om ”Något om överförmyndare, god man, förvaltare och framtidsfullmakt.s en kompromisslös betraktelse om mediabranschen.

 

         
Årsmöte i
SPF Seniorerna Gamla Bjärred

             
Månadsmöte den 27 februari kl. 14.00
i Bergasalen

Årsmöte med parentation över medlemmar som avlidit under senaste året. Som traditionen bjuder medverkar
SPF-kören ”Stämbandet” under ledning av Kerstin Jansson.
Motioner skall lämnas till styrelsen senast 6 veckor före årsmötet. Handlingar som skall behandlas finns tillgängliga på hemsidan och i anslutning till SPF-lokalen i Medborgar-huset senast 1 vecka före årsmötet.

 Fransysk visit på skånskt vis
    
Temadag den 13 mars klockan 14.00
i Stora salen i Medborgahuset
   
Hans Janstad

    
Som journalist arbetade Hans Janstad med ett brett ämnesregister. Mängder med artiklar och reportage
rörande malmöitisk och skånsk kulturhistoria är signerade av honom. Utöver detta finns reportage inom ett
brett ämnesregister, allt från bidrag till tidningens ”kvinnosida” till bil- och motorcykelartiklar. Något som
också låg honom varmt om hjärtat var konstämnet och de sista 15 åren på Arbetet arbetade han huvudsakligen som konstrecensent. Idag ställer han ut oljemålningar från Sydfrankrike. I sitt måleri skildrar Hans Janstad det sydfranska landskapet och småstädernas miljöer med kaféliv. Hans ideal i måleriet är de franska impressionistiska mästarna.

 Akademisk humor - något att
skratta åt?

              
Månadsmöte den 27 mars kl. 14.00
i Bergasalen
       
Olof Jarlman


      

Olof Jarlman är docent i medicinsk radiologi vid Lunds universitet. Inom den lundensiska studentvärlden har
han ett förflutet som aktiv inom spex och karnevaler. Han ingick i karnevalskommittén 1986 och är sedan 1996 praeses i Uarda-akademien. Han var även ordförande för Akademiska Föreningen, därmed också för dess Nasotek, i vilket han även finns avgjuten som näsa nr 22 och har där framlagt den nasala avhandlingen Näsan i Erotiken.

 

 

Kan vi äta ål? - Ålens mystik och situation i Europa
       
Temadag den 10 april kl. 14.00
i Stora salen i Medborgarhuset
    
Kurt Gelin


   

Kurt Gelin har disputerat i limnologi – sötvattenslära. Kurt Gelin blev som forskare utlånad till Boliden Kemi AB (numera Kemira Kemi AB) för att utreda om man kunde använda spillvärme från kemiproduktionen för att
värma upp Öresundsvatten till 23-24 oC för användning till ålodling. Företaget Scandinavian Silver Eel AB har odlat ål i kommersiell skala sedan 1986. Kurt Gelin kommer att kåsera kring ålens mystik och ålens situation i Europa och lyfter också frågan - kan vi äta ål?

 


Min älskling du är som en ros, en ny...
        
Månadsmöte den 24 april kl. 14.00
i Bergasalen

Taubekören är en del av Taubesällskapet i Skåne. Strax över 60 sångare i fyra stämmor borgar för att det
låter ordentligt. Samordnar dessa insatser gör musikdirektör Jan Ek. Kören, som startade år 2000, har genom åren haft mycket välmeriterade körledare som tillsammans har sett till att kören idag har en vacker ton.
Nuvarande körledare, Jan Ek, är musikdirektör och trubadur med ett gediget förflutet inom flera musikgenrer. Jan Ek har satt sin speciella prägel på kören, och den absoluta grundtonen heter GLÄDJE!

 


Hur Lomma industriområde blev Lomma Hamn
           
Temamöte den 8 maj kl. 14.00
i Stora salen i Medborgarhuset
        
Thomas Håkansson


Thomas Håkansson var kommunalråd i Lomma kommun under 12 år. Under denna period tog utvecklingen av Lomma hamn sin början.
Thomas Håkansson kommer att hålla ett föredrag som han vill benämna ”Berättelsen om hur Lomma industrihamn blev LOMMA HAMN eller berättelsen om vad det var och vad det blev och hur det blev som det blev”. Thomas har gjort följande tillägg till rubriken ”Vägvalen vi gjorde och vad som hade kunnat bli om vi valt vad vi inte valde och om alla oöverstigliga hinder, som visade sig vara oöverstigliga”

 

        
Hur går tongångarna inför valet! – Paneldiskussion
       
Extra temadag den 15 maj kl. 18.00
i Bjärehovskolan, hörsalen.

Inför höstens val kommer alla lokalt verksamma partier i Lomma kommun att inbjudas till en paneldiskussion.
Hur ställer de sig till frågor som berör vår (seniorernas) situation i Bjärred med omnejd. Frågor kring boende, miljö, kultur, transporter, service, sjukvård, och äldrevård etc. kommer att tas upp. Efter paneldiskussionen kommer det att finnas möjlighet att ställa sina mer personliga frågor till respektive politiker.
Underhållning av Kulturskolans kammarorkester under ledning av Stefan Waldemarson.

 


       
Anita Ekberg - Den sista divan!
     
Månadsmöte den 22 maj kl. 14.00
i Bergasalen.
       
Lasse Hector
      

Lasse Hector en av Malmös och Skånes ledande professionella festfixare, arrangör och glädjespridare och
han har en stor kontaktyta av mediafolk, artister, kändisar, stadens styrande och industrins toppar. Han har
bl.a. anordnat Git Gay galan under en följd av år.
Lasse Hector ska tala om sin bok ”Den sista divan ” och om sina personliga minnen av sin vän Anita Ekberg
och hennes liv från Rostorp på Backarna till Rom via Hollywood - från ax till limpa, vaggan i övervåningen på
Östra Fäladsgatan till askan under den lilla stenen i Skanör…